Logo Klimaatverbond Nederland
seperator
Dit jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. We zijn gestart als agenderende organisatie en in de loop der jaren is deze rol over gegaan in die van verbinder en wegbereider. In het kader van dit 30-jarig bestaan gaan wij daarom graag 'langs' bij onze leden om specifieke dilemma’s of relevante vraagstukken met elkaar te bespreken in (online) bijeenkomsten. Elke 'halte' van onze toer gaat over een inhoudelijk onderwerp of opgave binnen het lokaal klimaatbeleid. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor beleidsmedewerkers, bestuurders, raadsleden en statenleden, en uiteraard ook voor de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de klimaatopgave in de regio's.

De eerste halte van onze toer hebben we inmiddels gehad. Tijdens deze halte gingen we dieper in op de regierol van de gemeente bij de energietransitie in onze wijken en de route naar een klimaatneutrale woon- en leefomgeving. In het bijbehorende eerste online magazine leest u alles over dit thema en heeft u de mogelijkheid om het webinar nogmaals te bekijken. En de volgende halte dient zich inmiddels aan. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.
seperator
Uitnodiging voor het webinar over het klimaatfonds op vrijdag 22 april:
Regie via inkoop van lokale groene energie
opgewekte-energie
Op vrijdag 22 april organiseert Klimaatverbond Nederland, in samenwerkingen met vertegenwoordigers van gemeente Heerlen en de zogenoemde WEB-gemeenten (Wageningen, Ede, Barnveld) een webinar voor ambtenaren en bestuurders over het nut van een klimaatfonds. Tevens geven we inzicht in hoe zo’n fonds de opwekking van lokale groene energie versnelt. Meld u aan!
seperator
Terugblik halte 1: Energietransitie met de wijk

De eerste halte op de toer ging over het thema energietransitie met de wijk. Via onderstaande link blikken we terug op dat thema aan de hand van ons online magazine. Via het magazine heeft u de mogelijkheid om het webinar terug te kijken en de gelegenheid om het white paper dat gaat over de energieke samenleving te lezen.
seperator
Nieuwe publicatie: werkplaats CO2-beprijzing voor (semi-)publieke organisaties
Klimaatverbond Nederland heeft samen met Alliander en met de steun van PIANOo en het Ministerie van IenW, de eerste stappen gezet om een constructieve samenwerking op gang te brengen met semi-publieke organisaties als RWS, ProRail, NS, netwerkbedrijven van energie en water en andere partijen. Doel van de samenwerking is om de uitwisseling over toepassing van CO2-beprijzing tussen deze partijen te intensiveren. Inmiddels hebben we veel gesprekken gevoerd met de doelgroep, zeven diepte-interviews gehouden en drie webinars georganiseerd.
Rekenen-met-de-Toekomst-Werkplaats-CO2-beprijzing-voor-publieke-en-semi-publieke-organisaties
In een nieuwe publicatie vindt u een overzicht van de bevindingen rondom CO2-beprijzing bij bovengenoemde organisaties en een vooruitblik naar het komende jaar.
seperator
Klimaatverbond streeft met Samen Klimaat-bestendig naar Community of Practice over hitte
Madeleen Helmer is behalve Klimaatverbond-collega ook als 'community manager hitte' betrokken bij het netwerk Samen Klimaatbestendig, een netwerk voor en door professionele 'Klimaatwerkers' dat bezig is om Nederland weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Onlangs is dit netwerk gestart met het opzetten van een Community of Practice (CoP). Deelnemen aan deze CoP is nog mogelijk.
Cover Inventarisatie Lokale Hitteplannen - Ava website 2
seperator
Opinie in Trouw: een goede mobiliteitsminister is vooral duurzaam
Om de ambitie van het kabinet te halen – ‘koploper zijn in Europa’ – hebben we geen ministerie van wegen, bruggen en vliegvelden nodig, maar een ministerie van duurzame mobiliteit en -bereikbaarheid, aldus voorzitter Stephan Brandligt en directeur Petra Lettink van Klimaatverbond Nederland onlangs in Trouw. Zij pleiten er bij minister Mark Harbers (Ministerie van IenW) voor om landelijk de aandacht te verleggen naar duurzame mobiliteit.
auto oplader klein
seperator
Werkwijze voor de renovatie van 50.000 private woningen
Om de klimaatdoelstellingen te halen zal het tempo van renoveren naar klimaatneutrale woningen van de huidige 1.000 renovaties per jaar naar 1.000 per dag moeten stijgen. Een consortium bestaande uit gemeenten Arnhem, Helmond en Eindhoven, Klimaatverbond Nederland, BouwhulpGroep en de twee onderzoeksinstellingen ISSO en VITO/EnergyVille stelt een werkwijze voor om deze ambitie te realiseren.
Bouwhulp - wijktransitie
seperator
Pleidooi voor Samenwerkingsprogramma snelle energiebesparing
Snelle energiebesparing en overgang op duurzame energie is de enige structurele weg vooruit: dit lost veel problemen tegelijk op. Als we het samen doen, kan dit snel veel opleveren. Klimaatverbond Nederland staat samen met tal van andere organisaties klaar met vele tips en oplossingen voor.
Samenwerkingsprogramma snelle energiebesparing - Klimaatverbond Nederland
seperator
Save the Date, 24 mei: webinar over de extreme hittegolf in Portland (VS)
In samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam organiseert Klimaatverbond Nederland op 24 mei een webinar met deskundigen in Portland om te leren over hun ervaringen met de extreme hittegolf van juni 2021. Aanmelden is nog mogelijk.
Pexels Hitte Portland - Webinar Klimaatverbond Nederland
seperator
Kinderklimaattop-winnaar De Rozenbeek ziet idee werkelijkheid worden
in gemeente Velsen
Basisschool De Rozenbeek won vorig jaar met hun duurzame idee de Philip de Roo-prijs op de Kinderklimaattop 2021. Hun idee: alle lantaarnpalen in Nederland op zonne-energie. Op 23 maart 2022 werd dit idee in Velsen werkelijkheid. Gepaard met een levensgrote stekker gaven leerlingen van De Rozenbeek samen met wethouder Sebastian Dinjens en Michiel de Roo het startsein voor lantaarnpalen op duurzame energie in Velsen.
Kinderklimaattop 2021 - Klimaatverbond Nederland en Gemeente Velsen
seperator
custom custom custom custom custom 
Copyright © 2022 Klimaatverbond Nederland, All rights reserved.