Logo Klimaatverbond Nederland
seperator
Deze maand in de nieuwsbrief van Klimaatverbond Nederland:
 • Save the date Werkplaats Rekenen met de Toekomst
 • CoP hitte
 • Persbericht: hittebeleid noodzakelijk
 • Manifest MVOI
 • Ontwikkeling Maatschappelijk Warmtebedrijf
 • Zet Ook De Knop Om!
 • Week van Lokaal Klimaatbeleid 2022
Team Klimaatverbond Nederland
seperator
Save the date: 1 november - Werkplaats Rekenen met de Toekomst
IN 2021 startte Klimaatverbond de Werkplaats Rekenen met de Toekomst, een werkplaats op het gebied van CO2-beprijzing gericht op zowel publieke als semi-publieke organisaties. Eerder dit jaar deelden we de rapportage over de opbrengsten van de werkplaats in 2021. Deze opbrengsten dienen als basis voor het vervolg van de werkplaats. Dit najaar organiseren we drie webinars waarin we dieper ingaan op een aantal vraagstukken met bijdragen uit de praktijk, vanuit verschillende invalshoeken. Aanmelden kan via onderstaande link.
seperator
CoP-hitte
“Een hete zomer als deze is hét moment om waar te nemen wat er in de praktijk gebeurt en issues breder onder de aandacht te brengen”, stelt Madeleen Helmer. Zij is, vanuit Klimaatverbond Nederland en Samen Klimaatbestendig, al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van hitteadaptatie, zowel nationaal als lokaal. “Zo langzamerhand is er op het gebied van hitte een groot informeel netwerk ontstaan van onder meer GGD-en, woningcorporaties, enkele ministeries en kennisinstellingen”, vertelt ze. “Ook gemeenten en provincies pakken het vraagstuk steeds meer op. Deze organisaties hebben steeds meer behoefte aan uitwisseling van strategieën, kennis en ervaringen en toegang tot nieuw onderzoek. Daarom zijn we dit jaar met elkaar een Community of Practice (CoP) Hitte begonnen.”
Wil je ook deelnemen aan een CoP-hitte? Meld je dan aan via onze website.
seperator
Hitte is een waarschijnlijk en zeer ernstig risico – hittebeleid noodzakelijk
Hitte is een waarschijnlijk en zeer ernstig risico – hittebeleid noodzakelijk
“Het is nu echt tijd dat het Rijk hitteadaptatiebeleid gaat ontwikkelen en fondsen beschikbaar stelt”, zegt Madeleen Helmer, projectleider hitteadaptatie bij Klimaatverbond Nederland naar aanleiding van de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid die onlangs is verschenen. Uit deze analyse blijkt dat hitte een risico is dat ‘waarschijnlijk’ en ‘zeer ernstig’ is.
seperator
ienw_mvoi_01
Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025
Van klimaat en milieu tot diversiteit en inclusie. We hebben in Nederland met tal van complexe, maatschappelijke vraagstukken te maken die schreeuwen om een oplossing. Oplossingen waar we nu aan moeten werken voor een betere wereld in de toekomst. Als overheidsorganisatie kunt u daar vandaag mee beginnen. Door de juiste, duurzame, keuzes te maken als opdrachtgever en inkoper. Sluit u daarom ook aan bij het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Zo maken overheden samen een duurzaam verschil. Lees verder op de site van onze samenwerkingspartner Pianoo.
seperator
Ontwikkeling maatschappelijk warmtebedrijf
Vrijdag 23 september organiseerde Energie Samen met verschillende samenwerkingspartners als Klimaatverbond een conferentie over het maatschappelijk warmtebedrijf. Wij zien namelijk nut en noodzaak van kleinschalige(r)* wamte- en koudenetten, waarin bewoners een sterke positie hebben. Tijdens deze conferentie werden ervaringen gedeeld uit Denemarken – waar dit gemeengoed is – Amsterdam en Groningen.
Collega Jan Engels nam deel aan de paneldiscussie, die met name inging op kansen en bedreigingen voor maatschappelijke warmtebedrijven. Via de coalitie coöperatieve warmte draagt Klimaatverbond bij aan deze ontwikkeling. “Coöperatieve warmtenetten zijn relevant voor ca. 40% van de Nederlandse buurten en wijken, zorgen voor betrokkenheid van buurtbewoners en leveren een goede bijdrage om de bekende netcongestie-problemen te beperken”.

Conferentie Het maatschappelijk warmtebedrijf: perspectieven uit de praktijk van Denemarken, Amsterdam en Groningen - Buurtwarmte (energiesamen.nu)

*Met kleinschaliger bedoeling wij warmtenetten voor ca. 200 tot 500 woningen, die niet gekoppeld zijn aan de grote bronnen van restwarmte zoals geïdentificeerd in de RES-processe
seperator
Klimaatverbond Nederland deelnemer in nationale campagne Zet Ook De Knop Om
Iedereen is er druk mee: hoe komen we met z’n allen betaalbaar de winter door? De ministeries van BZK en EZK zijn gezamenlijk een actie gestart om zo veel mogelijk initiatieven rond energiebesparing te bundelen onder één overkoepelende titel: Zet Ook De Knop Om.
Energiebesparing is voor Klimaatverbond altijd een belangrijk thema geweest. Daarom dragen we graag bij aan deze boodschap en ondersteunen we van harte dat dit onder één noemer gebeurt, met één heldere en herkenbare kernboodschap. Klimaatverbond Nederland is initiatiefnemer en/of participant in diverse projecten:
 • Warmtetruiendag
  Klimaatverbond Nederland is de Nederlandse initiatiefnemer en organiseert deze actie sinds 2007
 • Shirtjesdag
  De zomerse tegenhanger van Warmtetruiendag, voor komende zomer.
 • Doe de check
  Deze campagne geven we samen vorm met andere partijen, zoals VNO/NCW en Techniek Nederland, en is gericht op het goed gebruiken van klimaatinstallaties (verwarming, koeling)
 • Nationale Isolatieweken
  Samen met de DHZ-branche
Samen 4
seperator
Voor in de agenda: 22-24 november – Week van Lokaal Klimaatbeleid 2022
30jaar-programma
Ter afsluiting van onze reeks in het kader van 30 jaar Klimaatverbond in beweging organiseren wij van 22 - 24 november de Week van Lokaal Klimaatbeleid 2022. In verschillende themasessies stellen we als wegbereider een week lang urgente klimaatthema's centraal. We gaan met deelnemers in gesprek, laten ons inspireren door sprekers en verdiepen in inhoudelijke sessies. We geven antwoord op de vraag hoe je urgente thema's als hittestress, (inclusieve) wijktransitie, koeltebehoefte, kansen via klimaatfonds en CO2-beprijzing vertaald naar lokaal klimaatbeleid. Hoe bundel je visie, kennis en ervaring om als organisatie en samenleving sneller in beweging te komen? Op de hoogte blijven? Meld je nu aan voor updates over sprekers en het programma. Dit wil je niet missen!
seperator
Copyright © 2022 Klimaatverbond Nederland, All rights reserved.