Logo Klimaatverbond Nederland
seperator
We beginnen dit jaar met veel nieuws. Het eerste is de goedkeuring van onze leden op het jaarplan en de bijbehorende begroting. Zowel de goedkeuring als de mate van respons geven ons volop vertrouwen om als wegbereider op lokaal klimaatbeleid in 2023 aan de slag te gaan voor en mét onze leden. En natuurlijk samen met onze betrokken partners.
cover_KVN20221219 JAARPLAN liggend_2023-1
In deze nieuwsbrief:
- Provincie Utrecht eerste overheid die eerlijke CO2-prijs hanteert
- Meld je aan voor de webinar CO2-beprijzing
- Nieuw lid: welkom gemeente Brummen
- Tien gemeenten doen mee aan de pilot Menukaart Hitte
- Nieuwe rapportage CO2-beprijzing: Werkplaats Rekenen met de Toekomst
- Klimaatfonds: gebruik je energiecontract voor de lokale energietransitie
- Handreiking: de rol van water in de lokale politiek
- De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie
seperator
WTD
Veel mensen hebben deze winter elke dag Warmetruiendag. Energiebesparing staat, vanwege de energie- én klimaatcrisis, met stip op 1. De vraag nu is: hoe snel schalen we onze huidige klimaatambitie van 15% energiebesparing op naar de ruim 80% die mogelijk én nodig is om voor iedereen een prettig leven te organiseren? Daarover en meer gaat Warmetruiendag 2023!

Samen energie besparen, geeft energie. Meld jouw gemeente, provincie of waterschap aan via de button hieronder. Doe op vrijdag 10 februari ook mee aan Warmetruiendag!
seperator

Provincie Utrecht eerste overheid die eerlijke CO2-prijs hanteert

In 2022 werd Klimaatverbond Nederland gevraagd om de provincie Utrecht te adviseren over de hoogte van een eerlijke CO2-prijs. Met deze eerlijke CO2-prijs maakt de provincie de kosten van de CO2-uitstoot zichtbaar in haar maatschappelijke kosten-batenanalyses, die worden toegepast bij beslissingen over grote investeringen. Met de berekende prijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.
Provincie Utrecht - CO2-beprijzing - Paul Oor
seperator

Meld je aan voor de webinar CO2-beprijzing

Het besluit van provincie Utrecht om een eerlijke CO2-prijs te hanteren in MKBA's
In navolging op het besluit om met een CO2-prijs te werken is er nu werk aan de winkel voor de Provincie Utrecht: hoe krijgt dit besluit nu een vervolg in de daadwerkelijke uitvoering van een maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA)? En wat is daarvoor nodig vanuit de verschillende rollen en disciplines binnen de provincie?
Provincie Utrecht - Foto Jan dijkstra
Op 20 februari van 14.00 uur tot 15.30 uur organiseren wij samen met de Provincie Utrecht een webinar. In het webinar zal verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen toelichten hoe dit besluit binnen de provincie Utrecht tot stand is gekomen en wat daarin de vervolgstappen zijn. Alexander Heusscher, ambtelijk verantwoordelijke, zal vertellen op welke manier hij hierbij betrokken was en wat voor hem op dit moment de opgave is naar implementatie.
seperator

Nieuw lid: welkom gemeente Brummen

Een nieuw jaar, een nieuw lid. We heten gemeente Brummen van harte welkom als nieuw lid van Klimaatverbond Nederland. Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Brummen het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.
Gemeente Brummen - Klimaatverbond Nederland
seperator

Tien gemeenten doen mee aan de pilot Menukaart Hitte

Tien Nederlandse gemeenten gaan deelnemen aan de pilot rondom de Menukaart Hitte die recentelijk is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van BZK.

Het doel van de pilot is dat de deelnemende gemeente, aan de hand van de Menukaart Hitte, een integrale hitteadaptatie-strategie en -uitvoeringsprogramma ontwikkelt. Klimaatverbond Nederland is samen met RVO, TAUW en &flux nauw betrokken bij deze pilot.
Menukaart Hitte Geografische kaart
seperator

Nieuwe rapportage CO2-beprijzing: Werkplaats Rekenen met de Toekomst

De afdronk van de eerste editie van de Werkplaats was dat er ook, of juist, voor overheden alle reden is om CO2-beprijzing aan boord te halen. Deze constatering vormde het startpunt voor de tweede jaargang van de Werkplaats Rekenen met de Toekomst in 2022. De vragen die hierbij op tafel kwamen gingen dan ook niet over het ‘of’, maar vooral over het ‘hoe’ van deze koersverandering.

Lees er alles over in de eindrapportage van 2022. Ook in 2023 zetten we de Werkplaats voort.
Voorblad rapportage CO2-beprijzing werkplaats rekenen met de toekomst 2022 groot
seperator

Klimaatfonds: gebruik je energiecontract voor de lokale energietransitie

Als energiecoördinator van Ede stond Hansjurgen Heinen aan de oorsprong van het lokale energiefonds van de gemeenten Wageningen, Ede en Barneveld: EnergieWEB. Sinds begin dit jaar verspreidt hij zijn inzichten nu ook als onze collega bij Klimaatverbond Nederland. Met een duidelijke boodschap: "Gebruik je energiecontract voor de lokale energietransitie!" Hoe precies? Lees zijn verhaal in Binnenlands Bestuur via onderstaande link.
Klimaatfonds - Lokale duurzame energie - Klimaatverbond Nederland
seperator

Handreiking: de rol van water in de lokale politiek

Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen? Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie ‘De rol van ons water in de lokale politiek’, die wij in opdracht van de Onafhankelijke Senaatfractie (OSF) hebben onderzocht. De publicatie kun je lezen via onderstaande link.
De Rol van ons Water in de Lokale Politiek - Thumbnail
seperator

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

In een nieuw rapport delen we de inzichten die we op hebben gedaan in een onderzoekstraject met meerdere gemeenten die gebruik hebben gemaakt van financiering voor een Investment Concept door de EU City Facility (EUCF): een voorstudie naar de kansen en bedreigingen voor een Maatschappelijke Energiediensten Organisatie (M-Edo). Deze inzichten zijn tot stand gekomen door veldwerk in zes Gelderse (en deels in 4 Utrechtse) gemeenten, mede dankzij de inzet, kennis en ervaring van onze partner BouwhulpGroep.
Aanbellen
seperator
klimaatvebond_beweegt_30jaar
Onze leden houden Klimaatverbond Nederland in beweging, ons werk zoals omschreven in deze nieuwsbrief is daar een resultaat van. Ook na 30 jaar is wegbereiden in lokaal klimaatbeleid hard nodig. Door de bijdrage van gemeenten, provincies en waterschappen kan onze vereniging zich hiervoor blijven inzetten. Lid worden van Klimaatverbond Nederland? Informeer hier naar het lidmaatschap.
Copyright © 2022 Klimaatverbond Nederland, All rights reserved.