Klimaatverbond Nederland - Wegbereid voor impactvol lokaal klimaatbeleid
Klimaatverbond Nederland werkt in de rol van wegbereider aan impactvol en doelmatig lokaal klimaatbeleid. Wat we allemaal doen en wat we voor jou(w overheid) kunnen betekenen, lees je op onze website.

In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

Laatste nieuws:
 • Jaarverslag en jaarrekeningen over 2022 goedgekeurd
 • (Her)benoeming bestuursleden Margreet van Gastel en Mark Wit
 • CoP "Lokaal energiesysteem voor decentrale overheden: zelflevering" (meld je aan)
 • Opinie in Trouw: Een flexibel lokaal energiesysteem is goud waard
 • Eindrapport onderzoeksproject energie en armoede nu beschikbaar
 • Inzetten scan woningvoorraad bij bestrijding energiearmoede in Wageningen
 • Terugblik op het hittewebinar: de hittelessen van Portland + Code Rood-scenario's
 • Terugblik op het koeltewebinar: airco's, vloek of zegen?
 • Terugblik op het VNG Jaarcongres
 • Whitepaper 'Duurzame warmte én koude voor onze gebouwde omgeving
 • De vergroeningsgolf in Tiel wint de Challenge Groene Icoonprojecten
seperator

Jaarverslag en jaarrekeningen over 2022 goedgekeurd

Jaarverslag 2022 - Klimaatverbond Nederland
De financiële jaarrekeningen en het jaarverslag over 2022 zijn onlangs middels een digitale ledenraadpleging goedgekeurd. Door op de blauwe button verder te klikken, vind je een overzicht van de stukken. We danken onze leden voor het vertrouwen in ons werk en onze samenwerking!
seperator

(Her)benoeming bestuursleden Margreet van Gastel en Mark Wit

Margreet van Gastel en Mark Wit - Bestuur Klimaatverbond Nederland
Met de digitale ledenraadpleging werd ook de (her)benoeming van een aantal bestuursleden bekrachtigd. Margreet van Gastel blijft met al haar kennis, ervaring en netwerk aan boord van ons bestuur. We zijn dan ook zeer verheugd met de herbenoeming van Margreet als bestuurslid.
Verder is ons bestuur versterkt met Mark Wit, wethouder gemeente Rijswijk, waar hij onder meer verantwoordelijk is voor energie(transitie), openbare ruimte, milieu en duurzaamheid. Met zijn kennis is Mark een uitstekende toevoeging aan ons bestuur. We heten Mark als nieuw bestuurslid dan ook van harte welkom.
seperator

CoP "Lokaal energiesysteem voor decentrale overheden: zelflevering"

Klimaatfonds - Lokale duurzame energie - Klimaatverbond Nederland
MELD JE AAN! Door slimmer om te gaan met het eigen gebruik en het aanwezige duurzame aanbod kunnen lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen bij een duurzame en optimale benutting van het lokale en regionale energiesysteem. Zelflevering – het regisseren van de balans tussen opwek en gebruik – speelt daarbij een essentiële rol.
Om hieraan meer handen en voeten te geven heeft Klimaatverbond Nederland het initiatief genomen om een Community of Practice (CoP) op te zetten om kennis, ervaringen en ideeën te delen, decentrale overheden te ondersteunen bij de transitie en oplossingen te vinden voor optredende belemmeringen. De CoP gaat in het najaar van start. Geïnteresseerde decentrale overheden die hieraan willen deelnemen kunnen zich nu alvast aanmelden.
seperator

Opinie in Trouw: Een flexibel lokaal energiesysteem is goud waard

Lokaal Klimaatfonds - Klimaatverbond Nederland
"De meeste gemeenten gedragen zich als consument en hebben de regie over de lokale energievoorziening uit handen gegeven aan marktpartijen. Dit is hét moment om die regie terug te pakken, om te beginnen door de het benodigde geld voor verduurzaming weer zelf te beheren". Dat bepleitten collega's Petra Lettink en Hansjurgen Heinen onlangs in Trouw.
seperator

Eindrapport onderzoeksproject energie en armoede nu beschikbaar

Klimaatverbond Nederland heeft samen met Sterk uit Armoede en LSA bewoners een onderzoeksproject uitgevoerd, in opdracht van DuurzaamDoor. We hebben verschillende perspectieven en invalshoeken bij elkaar gebracht om zo de volgende onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: wat voor concrete aanbevelingen kunnen we doen richting gemeenten en andere overheidsinstanties met betrekking tot het komen tot een structurele aanpak van energie en armoede, waarin de doelgroep zelf een sterke positie heeft?
Het antwoord kun je lezen in de eindrapportage. Klik om verder te lezen.
seperator

Inzetten scan woningvoorraad bij bestrijding energiearmoede in Wageningen

Gemeente Wageningen - Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie - Klimaatverbond Nederland
Voor ons gezamenlijke werk rond de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie heeft partner BouwhulpGroep een tool (scan) ontwikkeld waarmee direct de impact van beleid op de bestaande woningvoorraad goed kan worden gesimuleerd. De meerwaarde van de tool is dat daarmee in beeld gebracht kan worden welke ingrepen in de woningen het meest zinvol zijn. En op welke verbouwstromen er de meeste impact op korte termijn kan worden behaald.
Dat helpt bij de vraag waar je als gemeente het beste kan beginnen. Op gemeenteniveau, op wijkniveau en op buurtniveau. Bij Klimaatverbond Nederland-lid gemeente Wageningen wordt de scan inmiddels ingezet.
seperator

Terugblik hittewebinar: de hittelessen van Portland + Code Rood Scenario's

Onlangs organiseerde de CoP Hitte van Samen Klimaatbestendig in samenwerking met Klimaatverbond Nederland een webinar over de (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland. Een jaar geleden deelden Vivek Shandas (Professor Portland State University) en Jonna Papaefthimiou (Oregon State Resilience Officer) hun ervaringen over de 'heatdome' van 2021 met ons. In het meest recente webinar vertellen ze over de aanpassingen die in de tussentijd gedaan zijn en wat de plannen zijn voor de toekomst van de regio.
Laurens Hondema (GGD Amsterdam) vertelde welke eerste stappen er in de hoofdstad gezet worden om ook op een Code Rood-scenario voorbereid te zijn.
seperator

Terugblik koeltewebinar: airco's, vloek of zegen?

Airco een vloek of een zegen - Koeltebehoefte - Klimaatverbond Nederland
Onlangs organiseerden we samen met Samen Klimaatbestendig het webinar met de titel “Airco, vloek of zegen”, waarbij een aantal gastsprekers hun licht vanuit verschillende invalshoeken lieten schijnen over de kansen en bedreigingen van de airco als middel om te koelen. Het webinar is inmiddels terug te kijken via onze website.
seperator

Terugblik op het VNG Jaarcongres

VNG Jaarcongres 2023 - Team
Op het VNG Jaarcongres in Groningen was Klimaatverbond Nederland aanwezig in een stand met partners BouwhulpGroep en NL Greenlabel. Samen stonden we er met de overkoepelende boodschap De armste wijken zijn de warmste wijken. In één beeld konden lieten we zien hoe drie actuele opgaven (energiearmoede, hittestress en biodiversiteit) samen komen, met bewoners als middelpunt. Deze boodschap kon op veel (h)erkenning rekenen. Lees ons verslag.
seperator

Whitepaper 'Duurzame warmte én koude voor onze gebouwde omgeving

‘Whitepaper duurzame warmte en koude voor onze gebouwde omgeving - Provincie Zuid-Holland - Klimaatverbond - Hugo de Jonge
Gemeenten hebben handvatten en richtlijnen nodig om het duurzaam koelen van gebouwen mogelijk te maken. Dit staat in het ‘Whitepaper duurzame warmte en koude voor onze gebouwde omgeving’ van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft dit whitepaper, mede namens de gemeente Rotterdam en Klimaatverbond Nederland, onlangs aangeboden aan minister Hugo de Jonge.
seperator

De vergroeningsgolf in Tiel wint de Challenge Groene Icoonprojecten

Groene Icoonproject - Provincie Gelderland - Klimaatverbond Nederland Petra Lettink
Heel Tiel één grote vlindertuin, een groen dorpshart op het Prins Clausplein in Dinxperlo en een groen en aantrekkelijk riviergebied rond de Berkel in Zutphen; dit zijn de drie winnaars van de 2e editie van de Challenge Groene Icoonprojecten van provincie Gelderland. Bij deze challenge had Klimaatverbond-directeur Petra Lettink een rol als jurylid.
Groene Icoonproject - Provincie Gelderland - Klimaatverbond Nederland Petra Lettink
seperator

Word lid van Klimaatverbond Nederland

Onze leden houden Klimaatverbond Nederland in beweging. Ons werk zoals omschreven in deze nieuwsbrief is daar een resultaat van. Het wegbereiden in lokaal klimaatbeleid blijft keihard nodig. Door de bijdrage van gemeenten, provincies en waterschappen kan onze vereniging zich hiervoor blijven inzetten. Lid worden van Klimaatverbond Nederland? Informeer hier naar het lidmaatschap.
Logo Klimaatverbond Nederland
seperator
Copyright © 2023 Klimaatverbond Nederland. Alle rechten zijn gereserveerd.