Deze maand in onze nieuwsbrief:
  • Vandaag is ons webinar over de KNMI-scenario's voor Hitte. Meld je nog snel aan;
  • Onze visie op hoe we tot meer samenhang komen in de aanpak van onze klimaatopgaven;
  • Kijk terug: webinar over wat Nederland kan leren van het Franse hittebeleid;
  • Op wijksafari Hitte in gemeente Ridderkerk: op zoek naar de 'hotspots'.
  • Klimaatverbond bezocht internationale conferentie in Modena, Italië;
  • Alle partners van internationaal project DeCarb-Pro ontmoetten elkaar in Nijmegen;
  • Hansjurgen inspireerde gemeenten bij Groendus over zelflevering;
Over Klimaatverbond
Klimaatverbond Nederland werkt in de rol van wegbereider aan impactvol en doelmatig lokaal klimaatbeleid. Waar we ons dagelijks mee bezig houden en wat we voor jou en jouw overheid kunnen betekenen, ontdek je op onze website.
seperator

Vandaag 2 november: webinar over de KNMI-scenario's specifiek voor hitte

Janette Bessembinder van het KNMI
Janette Bessembinder van het KNMI
Janette Bessembinder van het KNMI praat ons vandaag bij over de nieuwe klimaatscenario's. We zoomen specifiek in op de toekomstbeelden voor hitte:

✓ Hoe wijken de nieuwe scenario’s af van die van 2014?
✓ Wat betekent dat voor ons hitteadaptatiebeleid?
✓ En voor onze aanpak van hittestress?

Meld je nog snel aan. Lukt het niet om erbij te zijn? Geen probleem. Achteraf ontvang je de opname en het verslag.
Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom klimaat en duurzaamheid

Volg ons op LinkedIn >>

Je mening gevraagd: zie jij onze aanpak voor meer samenhang in de klimaatopgaven zitten?

Integrale wijkaanpak
Hoe bereiken we eindelijk die essentiële samenhang in onze klimaatopgaven zoals de warmtetransitie, de aanpak van energie & armoede en behoud van biodiversiteit?

Klimaatverbond geeft de voorkeur aan de samenlevingsroute, die begint in het dorp en de buurt.

Wat vind jij van deze aanpak? En zou je ermee aan de slag willen? Neem onze visie over deze aanpak door. En leuk als je de tijd neemt om een reactie op deze visie met ons te delen.
seperator

Kijk hittewebinar terug: 'Ontdek wat Nederland kan leren van het effectieve hittebeleid in Frankrijk'

Webinar hitte
We nemen je graag mee in de leerzame lessen over hoe Frankrijk omgaat met extreme hitte.

In dit webinar vertelde Frans epidemioloog Mathilde Pascal wat Frankrijk leerde van de hittegolf in 2003 die leidde tot 15.000 doden. Deze gebeurtenis ligt aan de basis van hun huidige nationaal hitteactieplan, die deze zomer nog in werking trad.

Bekijk het webinar terug of lees ons verslag en doe waardevolle kennis op over effectief hittebeleid.
seperator

Op wijksafari Hitte in gemeente Ridderkerk

Tijdens onze wijksafari Hitte in gemeente Ridderkerk deelden buurtbewoners waardevolle ervaringen en ideeën om hittestress te verminderen in de eigen wijk. Melanie Miltenburg van Klimaatverbond was erbij en deelt enthousiast haar bevindingen.
In gesprek over hitte in de wijk
Op de nazomerse avond van 9 oktober kwamen zo’n 17 bewoners van Ridderkerk-Oost samen in hun wijkgebouw, inclusief de gemeente. Terwijl elders in het gebouw de wekelijkse wijkyoga plaatsvond en Nederlandse taalles werd gegeven aan Oekraïense wijkbewoners, gingen de bewoners onder begeleiding van weervrouw Margot Ribberink in gesprek over hitte in hun wijk.

"Zelf ingezonden foto’s gaven een beeld van de hotspots," vertelt Melanie, "van hete, versteende garagepleinen en straten zonder groen, tot bankjes in de volle zon en voetpaden zonder schaduw. Sommige bewoners noemden ook hun eigen woning vanwege het gebrek aan mogelijkheden om ramen open te zetten voor spuiventilatie."

"Na deze inventarisatie en een kop koffie bij de bar, volgde een levendige discussie over mogelijke oplossingen. Tekenend voor deze actieve wijk is dat de bewoners naast fysieke maatregelen zoals vergroenen en het aanbrengen van zonwering, ook het belang noemen van zorg voor elkaar, bijvoorbeeld via het opzetten van een hittebrigade."

Ook interesse in een wijksafari Hitte?
Deze ‘Wijksafari Hitte’ werd georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Wijkoverleg Ridderkerk-Oost, Gemeente Ridderkerk en weervrouw Margot Ribberink. De Wijksafari is een goede en laagdrempelige manier voor gemeenten om samen met wijkbewoners op zoek te gaan naar ‘hotspots’ in wijken en te werken aan concrete oplossingen. Is jouw gemeente ook geïnteresseerd in een Wijksafari Hitte? Kijk dan hier voor meer informatie, of stuur een bericht naar melanie.miltenburg@klimaatverbond.nl.

Luister naar de podcast over onze wijksafari in Arnhem

Podcast - Hittestress - Klimaatverbond Nederland
Al wandelend door de wijk 'Arnhemse Broek' hoor je over de letterlijke "hotspots" in deze wijk: extreem hete plekken tijdens de zomer. Er komen oplossingen aan bod die de wijk aangenamer en meer weerbaar moeten maken tijdens extreme hitteperiodes.

Sprekers:
  • Winny van Bakel, projectleider van Stichting 't Broek Omhoog in Arnhem
  • Madeleen Helmer, projectleider klimaatadaptatie bij Klimaatverbond Nederland
seperator

Klimaatverbond bezocht conferentie in Modena, Italië

Van 16-20 oktober liep Klimaatverbond Nederland rond in Modena, Italië, tijdens de internationale conferentie 'Grafting cities; Cultivating our common future'. Organisatoren waren Climate Alliance en Energy Cities. Ook onze bestuurders, Stephan Brandligt en Ronald van Meygaarden, waren aanwezig.

We deden waardevolle inzichten op en droegen inhoudelijk bij aan diverse activiteiten over onder andere zelflevering door gemeenten en At Last, het Europese samenwerkingsverband ter versnelling van de energietransitie.

Nieuwsgierig? Op onze website kun je het verslag doornemen.
seperator

Alle partners van Interreg voor DeCarb-Pro project bijeen

Begin oktober was het moment waar we op hadden gewacht: de kick-off bijeenkomst van het DeCarb-Pro programma in Nijmegen. We kwamen samen met alle internationale partners.

Over DeCarb-Pro

Het doel van DeCarb-Pro is om CO2-uitstoot te verminderen door de uitstoot mee te nemen in aanbestedingen door lokale overheden. Het project wordt medegefinancierd door het samenwerkingsprogramma Interreg Noord-West Europa, met Klimaatverbond Nederland als lead partner.

Gedurende een interactieve tweedaagse bijeenkomst kwamen 11 partners van lokale overheden en kennisinstituten bij elkaar. We maakten plannen over hoe we effectief kunnen samenwerken en hoe kennis te delen. We kijken terug op twee energieke dagen met een positief, gemotiveerd team en hebben veel zin in een succesvol vervolg van het project!
seperator

Stimuleren van duurzame energiesysteem binnen gemeenten

Ieder jaar geven decentrale overheden tonnen, zo niet miljoenen, euro’s uit aan energie. Dit geld verdwijnt veelal naar onbekende opwekkers en draagt niet bij aan de verduurzaming van het energiesysteem. Hoe kan dit anders?

Alternatieven presenteerde Hansjurgen Heinen, inhoudelijk projectleider bij Klimaatverbond, tijdens een inspiratiesessie bij duurzaam energiebedrijf Groendus op 9 oktober. Decentrale overheden zijn namelijk goed in staat om via de energie-inkoop een impuls te geven aan de verduurzaming van het lokale energiesysteem. Kennisdeling is daarom cruciaal.

De aanpak, zelflevering, in het kort
Door geld gereserveerd voor energiekosten gericht in te zetten bij lokale afnemers worden groene partijen versterkt. Deze aanpak ontlast het elektriciteitsnet en is een win-winsituatie die aansluit bij het Nationaal Programma Energiesystemen: de plannen van de overheid voor een nieuw energiesysteem in 2050.

Kennisgroep Zelflevering in de maak
We werken nog aan het opzetten van een kennisgroep, de zogenaamde Community of Practice Zelflevering. Volgende week ontvang je van ons een mini-enquête over dit onderwerp.
Copyright © 2023 Klimaatverbond Nederland. Alle rechten zijn gereserveerd.