Het Amsterdamse college wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Concrete plannen zijn er voor energiebesparing en het versneld aansluiten op stadswarmte van bestaande woningen. De markt zal worden uitgedaagd om nog duurzamer te bouwen. Verdere stimulering van elektrisch vervoer, slimme distributie en de uitbreiding van de milieuzone naar bestelwagens moet de lucht in de stad gezonder maken. In de komende jaren worden 111 scholen gezonder en duurzamer gemaakt.

Dit staat in de agenda duurzaamheid die het college heeft vastgesteld.

Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid): "Amsterdam groeit, en dus moeten we ervoor zorgen dat de stad sterker, leefbaarder en gezonder wordt. We nemen daarbij een voorbeeld aan de Amsterdammers en hun organisaties of bedrijven die al laten zien dat duurzaamheid zowel financieel als maatschappelijk loont." In de uitvoering van plannen wil het college zich vooral richten op initiatieven en projecten die snel kunnen worden opgeschaald. Het college wil ook de eigen gemeentelijke organisatie snel verduurzamen.

Duurzame energie
Zonnepanelen en windturbines zijn voor inwoners en bedrijven inmiddels aantrekkelijke investeringen. Het college wil het plaatsen van zonnepanelen dan ook gemakkelijker maken, zodat deze in 2020 elektriciteit opwekken voor 80.000 huishoudens. Nu zijn dat er 5.000. Windturbines in onder meer het havengebied moeten in 2020 ten minste 12.000 huishoudens extra van energie voorzien. Om wonen in de stad betaalbaar te houden en met het oog op de slinkende gasvoorraden, wil het college ook snel meer woningen aansluiten op stadswarmte. De aandacht gaat met name uit naar de bestaande woningvoorraad. Van 62.000 woningen en bedrijven nu, wil het college naar 102.000 aansluitingen in 2020. In 2040 moeten het er 230.000 zijn.

Zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in 2025
Amsterdam wil haar koploperpositie op het gebied van elektrisch rijden behouden en streeft naar zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in 2025. Dat wil het college bereiken door het aantal elektrische oplaadpunten uit te breiden van 1.000 naar 4.000. Verder komen er twee nieuwe cargohubs, overslagpunten voor goederen, aan de rand van de stad. Om de uitstoot van roet en stikstofdioxide verder terug te dringen, zal per 1 januari 2017 de bestaande milieuzone voor vrachtwagens ook gelden voor bestelauto’s van vóór 2000. Uiterlijk 1 januari 2018 gaat deze regeling ook gelden voor de oudere taxi’s en touringcars. Alleen taxi’s met minimaal euro 5 diesel en touringcars minimaal euro IV diesel mogen de stad dan nog in. De bussen van het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB rijden uiterlijk in 2026 uitstootvrij. Het college wil ook de mogelijkheid onderzoeken van zonering voor vervuilende scooters. De aandacht voor roet is nieuw. Achterliggende gedachte is dat het college niet langer de normen maar de gezondheid van de individuele Amsterdammer centraal stelt. Voor roet gelden nog geen normen, maar die stof is wel degelijk schadelijk.

Koplopers om het peloton in gang te zetten
Choho: "Amsterdam heeft heel veel om trots op te zijn. We zijn een stad met een groot aantal denkers, doeners, techneuten, uitvinders, ondernemers en 'gewone' burgers die tijd, creativiteit en noeste arbeid steken in de verduurzaming van de stad. Met die mensen wil ik bouwen aan een circulaire Amsterdamse economie." De Agenda Duurzaamheid is op 7 januari in de Raadscommissie Duurzaamheid besproken en werd goed ontvangen. Op 21 januari volgt behandeling in de gemeenteraad.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/duurzaam