Duurzaam Gebouwd interviewde Abdeluheb Choho, bestuurslid van Klimaatverbond Nederland. Choho wil het onderwerp duurzaamheid groot maken, zodat mensen bewustere keuzes nemen. “De toenemende verdichting in steden beschouw ik als een grote uitdaging om tot duurzame oplossingen te komen.”

Vanuit zijn kamer kijkt Abdeluheb Choho uit op de Amstel en overziet hij een groot deel van Amsterdam. Deze stad is vorig jaar met een stijging van ruim 12.000 inwoners per jaar harder gegroeid dan de afgelopen jaren. Ook de komende jaren is de voorspelling dat er 10.000 inwoners bij komen.

Duurzaamheid weegt mee in selectie

Choho ziet de toenemende urbanisatie als een uitdaging. “Dit geeft ruimte voor duurzame oplossingen. Zo wordt het woon/werkverkeer minder als mensen die in Amsterdam werken, hier ook komen wonen. Daarnaast laten we duurzaamheid voor minimaal 30% meewegen in de criteria bij de selectie van ontwikkelplannen en ontwikkelende partijen, als het gaat om gemeentegrond. De echte opgave ligt wat mij betreft echter in de bestaande stad.”

Daarom heeft de gemeente een subsidie van € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor woningcorporaties om een eerste stap te zetten en 1.000 woningen te verduurzamen. “Eigen Haard maakt hiervan gebruik voor 157 woningen en andere woningcorporaties wachten haar ervaringen af. Onze bedoeling hiermee is om zo voor opschaling te zorgen, zodat meer van dit soort projecten plaatsvinden. We zeggen ook regelmatig tegen het Rijk: ‘Zoek je een testgebied? Kom dan maar naar ons toe!’”

Effectiviteit lokaal klimaatbeleid vergroten

Om de verduurzaming verder aan te jagen, zoekt Choho ook de samenwerking met andere gemeenten op. Naast het intensieve overleg in de G4 met de wethouders van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, spreekt hij regelmatig andere wethouders van naburige gemeenten via Metropoolregio Amsterdam en zit hij in het bestuur van Klimaatverbond Nederland. “Via dit verbond wil ik graag de successen van de duurzame koplopers breder opschalen om de effectiviteit van lokaal klimaatbeleid te vergroten.

Daarnaast is de gemeente Amsterdam partner van Smart City Amsterdam. “Als we als gemeente groeien, dan heb ik graag dat dit op een intelligente manier gebeurt”, licht Choho dit partnerschap toe. “Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met mobiliteit: op basis van de juiste informatie kunnen we betere en duurzamere keuzes maken.”

Regels schrappen en invoeren

Naast hulp op het gebied van financiering kijkt Choho ook regelmatig naar de wet- en regelgeving. “Ik beschouw het als rol van de gemeente om aan de ene kant regels te schrappen, zodra ze belemmerend werken. Aan de andere kant is het goed om soms extra regels in te voeren, als dit de duurzaamheid ten goede komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van milieuzones voor bestelvoertuigen vanaf 2017 en voor taxi’s en touringcars uiterlijk vanaf 2018.”

Dit zijn slechte enkele kortetermijndoelen, die heeft hij opgenomen in de agenda Duurzaam Amsterdam. “Ik steek hiermee mijn nek uit”, vindt hij. “In mijn ogen is een visie pas een visie als hieruit ook blijkt wat de acties voor morgen of komende maandag zijn. Mijn uiteindelijke doel is dat duurzaamheid in 2018 als onderwerp groot is geworden en dat mensen zich bewuster worden van de keuzes die ze maken.”

Lees het hele interview online of in het Duurzaam Gebouwd Magazine.