Gemeente Oldenzaal heeft zich aangesloten bij Klimaatverbond Nederland. Via deze weg wil Klimaatverbond Nederland deze Overijsselse gemeente van harte welkom heten! Met het lidmaatschap onderstreept de gemeente Oldenzaal het belang van kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie te versnellen.

De gemeente heeft een grote ambitie om energieneutraal en klimaatbestendig te worden.

ntToekomstvisie

In het coalitieakkoord heeft de gemeente Oldenzaal haar ambities op gebied van duurzaamheid geformuleerd. "Stevige ambities waarbij we als gemeente sterk afhankelijk zijn van de inwoners en bedrijven van Oldenzaal", zo staat te lezen in de Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal. Het moet dan ook niet alleen de gemeentelijke ambitie zijn, maar de ambitie van de gehele Oldenzaalse samenleving. Een grote betrokkenheid en inzet van inwoners is nodig om een duurzaam Oldenzaal te realiseren. Dat neemt niet weg dat de gemeente Oldenzaal het goede voorbeeld moet en zal geven en zelf voortvarend aan de slag gaat.

In de Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal is beschreven op welke manier de gemeente duurzaamheid een plek geeft in het beleid. Hier werkt de gemeente aan vanuit vijf pijlers;

  1. nttDe Oldenzaalse aanpak; we doen het samen
  2. nttEen groen, gezond en veilig Oldenzaal voor jong en oud
  3. nttEen klimaatbestendig Oldenzaal
  4. nttEnergieneutraal Oldenzaal
  5. nttAfvalloos Oldenzaal

Vanuit deze pijlers werkt de gemeente samen met organisaties, inwoners en ondernemers aan de duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder Duurzaam Thuis Twente. De volledige Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal is te lezen via deze link: Toekomstvisie Duurzaam Oldenzaal.

  

ntGemeente geeft het goede voorbeeld

Natuurlijk heeft de gemeente zelf ook gekeken naar de mogelijkheden om de eigen panden duurzamer te maken. Op het dak van het stadhuis liggen zonnepanelen waarmee energie wordt opgewekt en de verlichting in het stadshuis werkt op aanwezigheidsdetectie. In de toiletten zijn duurzame maatregelen genomen op het gebied van verlichting, handdoeken en zeep. De kantine in het stadhuis is duurzaam en biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk wordt het afval gescheiden en worden medewerkers gestimuleerd om duurzaam te werken door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk te printen en koffiebekers opnieuw te gebruiken. Bij aanbestedingsprocedures wordt duurzaamheid meegenomen in de afweging.

Bij de werkzaamheden van de gemeente in de stad gebruikt de gemeente duurzame materialen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van riothermie (gebruik van warmte uit het riool) bij de plannen voor verbouw of nieuwbouw van het zwembad. Op parkeerplaatsen in Oldenzaal plaatst de gemeente elektrische laadpalen.