De Vereniging Eigen Huis (VEH) zal vanaf nu een energielabel afgeven aan leden die een energiebesparingsadvies bij de vereniging inwinnen.

Een belangrijke reden voor deze beslissing, is volgens VEH dat er nog altijd veel fouten worden gemaakt bij de opname van woningen, waardoor ze verkeerd beoordeeld worden. De vereniging neemt daarom het heft in eigen hand. Bij het energiebesparingsadvies, een betaalde dienst voor VEH-leden, plakken de adviseurs van de belangenorganisatie vanaf nu dus ook gelijk een energielabel op het huis. "De meeste fouten die gemaakt worden, zijn menselijke fouten", zegt VEH-woordvoerder Hans de la Porte. "Die kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten; ook wij kunnen fouten maken. Maar wij maken bij de opname wel gebruik van een andere, uitgebreidere systematiek dan andere adviseurs die energielabels verstrekken. Onze systematiek wordt ook gebruikt bij bouwkundige keuringen en bevat veel meer controlepunten. De kans op fouten is dus wel kleiner."

Bovendien is de doorlopende controle op de werkwijze van de adviseurs heel streng, zegt De la Porte. "We houden audits om te kijken of de energielabels die onze adviseurs afgeven juist zijn en of ze volgens de norm werken. Ook kan een klant die een fout constateert of twijfelt over de juistheid van het label dat bij ons melden, en dan doen we het opnieuw." Energielabels kunnen alleen verstrekt worden door bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn; dat kunnen adviesbureaus zijn die zich speciaal op energieverbruik richten, maar ook woningstichtingen, installatiebedrijven of ingenieursbureaus. Uit een inspectie in 2009 van het toenmalige ministerie van VROM bleek dat ondanks de certificering 61 procent van de uitgedeelde labels niet klopten. Met ingang van 1 januari 2010 is het label daarom verbeterd. Het label is nu toegesneden op het type woning en de bedrijven die de labels verstrekken worden strenger gecontroleerd. (bron: NVM - via EPG Netwerk)