In de rol van wegbereider en verbinder trekken we in het kader van ons 30-jarig bestaan door het land. We zoeken onze leden op en gaan met hen en partners in gesprek over vraagstukken als de wijkgerichte energietransitie, CO2-beprijzing, hitteadaptatie, inclusieve energietransitie, klimaatfonds, maatschappelijke energiedienstenorganisaties en andere urgente thema’s. Thema’s die vragen om een directe aanpak nu, als ook een langjarige aanpak en daarmee kennis- en capaciteitsopbouw ‘in huis’.

Onze eerste halte van de tour is op vrijdag 11 februari 2022 en heeft als thema ‘De klimaatneutrale woon- en leefomgeving; regie op de energietransitie van onze wijken’. Tijdens deze bijeenkomst nodigen wij u uit om kennis te maken met de samenlevingsroute naar de klimaatneutrale woon- en leefomgeving. We geven inzicht in de eerste verkenning van de maatschappelijke energiedienstenorganisatie waarin overheid, bewoners en marktpartijen gezamenlijk de regie pakken op de uitvoering van één van de grote uitdagingen waarvoor Nederland staat: het realiseren van een klimaatneutrale woon- en leefomgeving. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt.

Zet alvast in uw agenda:
Datum: vrijdag 11 februari 2022
Tijd: van 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Online*

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?

De bijeenkomst is met name interessant voor:
  • deelnemers in de gemeentelijke organisatie (inclusief gemeentesecretaris en wethouder)
  • de betrokkenen uit de wijk
  • marktpartijen uit regio’s en gemeenten
  • energiecoöperaties
  • bredere netwerken betrokken bij de wijktransitie
Aanmelden voor deze sessie is reeds mogelijk via de blauwe button hieronder.

*Omdat de vooruitzichten van de coronamaatregelen op het moment van dit schrijven nog niet bekend zijn, zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Aanmelden