Klimaatverbond Nederland bestaat 30 jaar. Het liefst was de klimaatopgave geslaagd en daarmee ons bestaan. Niets is minder waar. En omdat de tijd dringt, zetten we keiahrd door!

Op bezoek

In de rol van wegbereider en verbinder gaan we daarom in 2022 het land in. We zoeken onze leden op en gaan met hen en partners in gesprek over vraagstukken als de wijkgerichte energietransitie, maatschappelijke energiedienstenorganisaties, CO2-beprijzing, hitteadaptatie, inclusieve energietransitie, klimaatfonds en andere urgente thema’s. Thema’s die vragen om een directe aanpak nu, als ook een langjarige aanpak en daarmee kennis- en capaciteitsopbouw ‘in huis’.

Bijeenkomsten 

Op verschillende locaties verspreid over heel Nederland organiseren wij online en offline bijeenkomsten die ingaan op specifieke dilemma’s of relevante vraagstukken (bij de verschillende thema’s) die van toepassing zijn op uw regio. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor beleidsmedewerkers, raadsleden en statenleden, bestuurders, als ook de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de klimaatopgave in de regio. Een overzicht van het programma en de thema's vindt u hier.

Uw dilemma of vraagstuk op de kaart? Meld 'm aan! 

Speelt in uw regio een vraagstuk dat u graag wilt belichten of waarover u in gesprek zou willen gaan? Wilt u als overheid een bijeenkomst faciliteren? Laat het ons dan weten! Wij nodigen u van harte te mailen naar: communicatie@klimaatverbond.nl.