Deze maand in onze nieuwsbrief:
  • Vacature: fondsenwerver/senior medewerker bij Klimaatverbond
  • Meld je aan voor ons aankomend webinar 'Zomereenzaamheid & hitte'
  • Webinar #1 terugkijken: over ontgroeien (degrowth) en de potentie voor energiebesparing
  • Webinar #2 terugkijken: duurzame energiesystemen: zelflevering voor lokale overheden
  • De opgroeiverkenner: een tool om de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten rondom een warmtetraject te bevorderen.
  • Interview met Margo, projectmanager van DeCarb-Pro, over de voortgang van ons Europees samenwerkingsproject met de focus op CO-reductie in aanbestedingen.
  • Mini-enquête over biodiversiteit en mobiliteit - Al ingevuld?
Over Klimaatverbond
Klimaatverbond Nederland werkt in de rol van wegbereider aan impactvol en doelmatig lokaal klimaatbeleid. Waar we ons dagelijks mee bezig houden en wat we voor jou en jouw overheid kunnen betekenen, ontdek je op onze website.
seperator
VACATURE

Gezocht: fondsenwerver/senior medewerker

Per direct | 2 - 2,5 dag per week | Locatie: Arnhem en vanuit huis
Klimaatverbond Nederland is op zoek naar een senior medewerker die sterk is in het verwerven van nieuwe geldstromen. Vanuit onze positie als wegbereider is het een continue uitdaging om financiering binnen te halen voor werk dat nog niet (eerder) gedaan is. Daarom zoeken we iemand die dit als hoofdtaak wil oppakken binnen onze organisatie.

Interesse? Bekijk de vacature >>
Reacties graag voor 1 mei 2024.
seperator
HITTE

Meld je aan voor ons webinar 'Zomereenzaamheid en hitte, een risicovolle combinatie'

GALA akkoord
Veel mensen die kwetsbaar zijn voor hitte, zoals 75-plussers en chronisch zieken, hebben ook te maken met eenzaamheid. In de zomer zelfs nog meer wanneer mantelzorgers en zorgmedewerkers vakantie nemen en dagbestedingsactiviteiten pauzeren. En juist dan is de –toenemende- kans op hitte het grootst.

Een beter begrip van de mensen die te maken hebben met zomereenzaamheid en kennis van het 'een-tegen-eenzaamheid programma' kan helpen om de hitte-adviezen en maatregelen verder te verbeteren. Daarom zoomen in dit webinar 3 sprekers in op zomereenzaamheid.

Meld je aan voor het webinar op donderdag 18 april van 15:30 - 17:00 uur.
WEBINAR #1 TERUGKIJKEN

Over ontgroeistrategieën (degrowth), energiebesparing en hoe de psychologie helpt bij acceptatie

In dit webinar belichtten twee sprekers vanuit verschillende, aanvullende kanten het onderwerp ‘ontgroeien’, ook wel degrowth genoemd. Heb je het webinar gemist? Kijk de opname nu terug op onze website!
  • Rob van der Rijt, oprichter van het Klimaatplein, dook de diepte in: wat houdt ontgroeien in en hoe verandert het onze samenleving? En koppelt dit ook aan ons energieverbruik.
  • Chantal van der Leest, gedragspsycholoog, verkent waarom ontgroeien weerstand oproept en biedt strategieën om hiermee om te gaan.
Dit webinar wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland als onderdeel van onze rol als landelijke coördinator voor het European Climate Pact.
WEBINAR #2 TERUGKIJKEN

Duurzame energiesystemen: zelflevering voor (de)centrale overheden

In dit webinar over duurzame energiesystemen deelde Hansjurgen Heinen van Klimaatverbond zijn kennis over zelflevering. Overheden kunnen nu namelijk zelf kiezen van welke lokale bronnen zij duurzame elektriciteit inkopen. In het webinar ontdek je welke oplossingen er zijn voor deze vorm van groene energie-inkoop.

Het webinar werd georganiseerd door energieorganisatie Groendus en staat nu live om terug te kijken.
Het is de eerste aflevering in een serie van drie waar Klimaatverbond aan meewerkt. We houden jullie op de hoogte van aankomende webinars.
seperator
WARMTE

De Opgroeiverkenner voor succesvolle samenwerkingen bij warmtetrajecten

Zijn er knelpunten in de samenwerking tussen een bewonersinitiatief en jouw gemeente rondom een warmtetraject? Om dit aan te pakken is de ‘Opgroeiverkenner’ gelanceerd! Een tool die helpt om de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten te bevorderen.

Die samenwerkingen kennen regelmatig hun uitdagingen. Vanuit de bewoners kan het gevoel spelen niet genoeg gehoord te worden. Een gemeente kan kritische vragen hebben over het niveau van het bewonersinitiatief. Herkenbaar? Kijk hier voor meer informatie.
seperator
CO₂-BEPRIJZING

Een nieuwe fase voor DeCarb-Pro: interview met projectmanager Margo Meeuwissen

Het Europees project DeCarb-Pro is al enkele maanden bezig. Met 12 internationale partners werkt Margo van Klimaatverbond en haar team aan het programma dat zich richt op CO₂-reductie via vormen van CO₂-beprijzing in aanbestedingen. In dit interview vroegen we haar naar de voortgang en de leerpunten tot nu toe.
Margo Meeuwissen - Klimaatverbond Nederland
Margo: 'We zien dat het begrip van CO-beprijzing nogal uiteenloopt. Het is een abstract beleidsinstrument en niet voor iedereen even duidelijk. Dat is precies waarom we hierop inzoomen in onze trainingen.’
seperator
MINI-ENQUÊTE BIODIVERSITEIT

In hoeverre werkt jouw gemeente aan een autoluw beleid?

Heb jij ons al laten weten of en in hoeverre een autoluw beleid binnen jouw gemeente een rol speelt? We zijn namelijk benieuwd naar de kansen van zo'n beleid voor het stimuleren van de biodiversiteit. Zou je daarom (maximaal) 5 minuten de tijd willen nemen om de enquête in te vullen?

Het voordeel voor jullie gemeente
Alle inzichten en ervaringen brengen we bij elkaar. De resultaten delen we om jullie als gemeente handvatten te geven voor het stimuleren van de biodiversiteit in de regio via mobiliteit.
Jouw antwoorden stellen we erg op prijs. Alvast bedankt!

Met de enquête draag je bij aan de afstudeerstage van Célianne

'Voor mijn scriptie onderzoek ik welke kansen autoluw beleid biedt voor het behouden en/of herstellen van de biodiversiteit. De scriptie is ter afsluiting van de master Planologie aan de Radboud Universiteit.'

Célianne Vellema
Celianne Vellema
Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom klimaat en duurzaamheid

Volg ons op LinkedIn >>

seperator
Copyright © 2024 Klimaatverbond Nederland. Alle rechten zijn gereserveerd.