Een uitnodiging voor een bijeenkomst over energie en armoede, een nieuwe handreiking voor hitte in bestaande woningen, een handige Doe de check-tool voor gemeenten om mkb-ers te helpen aan hun ener, een succesvolle Warmetruiendag-campagne… zomaar een greep uit de vele nieuwsberichten die je afgelopen maand mogelijk gemist hebt. We zetten ze allemaal voor je op een rij. In deze nieuwsbrief:

- Uitnodiging voor de eindbijeenkomst project energie en armoede 18 april
- Samen energie besparen geeft energie: 271.300 deelnemers voor Warmetruiendag
- Terugkijken: webinar over besluitvorming voor toepassing CO2-beprijzing Provincie Utrecht
- Klimaatverbond Nederland gaat samenwerken met kennispartner NL Greenlabel
- Doe de check: bespaar eenvoudig, controleer de instellingen van je klimaatinstallaties!
- Nieuwe ronde Mastership Klimaat en Duurzaamheid (traineeprogramma)
- Wordt Warmetruiendag Shirtjesdag?
- Nieuwe handreiking NKWK: Hitte in bestaande woningen 2.0
- Duurzaam Gebouwd talk: ‘Circulaire renovatieopgave verdient meer aandacht’
- Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de relatie met hitteadaptatie

Webinars:
- 2 maart: Hitte in bestaande woningen 2.0
- 31 maart: MKB-energiebesparing voor gemeenten
seperator

Uitnodiging voor de eindbijeenkomst project energie en armoede 18 april

Klimaatverbond Nederland heeft in opdracht van de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor samen met LSA bewoners en Sterk uit Armoede gewerkt aan een onderzoeksproject met als doel gemeenten te ondersteunen om tot structurele oplossingen voor energie en armoede te komen. Oplossingen waarin de doelgroep, mensen in (energie)armoede, een centrale en bepalende rol heeft.
Energie en armoede - Klimaatverbond Nederland
Hiervoor gingen we in gesprek met mensen die zelf te maken hebben met (energie)armoede en met gemeenten, om zo te achterhalen wat er goed gaat en waar behoefte aan is. Op dinsdag 18 april presenteren we in Amersfoort onze aanbevelingen en gaan we graag met je in gesprek over hoe we de aanpak van energie en armoede samen verder kunnen brengen.
seperator

Samen energie besparen geeft energie: 271.300 deelnemers voor Warmetruiendag

Op vrijdag 10 februari waren er tijdens Warmetruiendag weer honderden acties op scholen, in verzorgings- en zorginstellingen, bij bedrijven en mensen thuis: overal in het land kwamen mensen in actie. Van hartverwarmende solidariteits- en ‘fix’-acties voor mensen in isolatiearmoede tot brei-ontmoetingen, van repaircafés om kapotte spullen te repareren tot energiebesparing met de thermostaat: 271.300 mensen kwamen samen in actie voor het klimaat. Zo bleek maar weer: Samen energie besparen gééft energie.
Warmetruiendag 2023 - Klimaatverbond Nederland
seperator

Terugkijken: webinar over besluitvorming voor
toepassing CO2-beprijzing door Provincie Utrecht


Onlangs organiseerde Klimaatverbond Nederland samen met de provincie Utrecht een webinar over het besluit van de provincie om een CO2-prijs van € 875,- per ton CO2 te gaan hanteren in haar maatschappelijke kosten-batenanalyses.
Terugluisteren: terugkoppeling webinar CO2-beprijzing
Verantwoordelijk gedeputeerde Huib van Essen heeft toegelicht hoe dit besluit binnen de provincie Utrecht tot stand is gekomen en wat daarin de vervolgstappen zijn. Alexander Heusschen, ambtelijk verantwoordelijke bij de provincie, vertelde op welke manier hij hierbij betrokken is en wat de volgende stappen zijn in de implementatie. Vanuit Klimaatverbond Nederland lichtte collega Dieuwertje Walch nader toe hoe de prijs van € 875,- per ton CO2 tot stand is gekomen. Via de blauwe button kun je het webinar terugkijken.
seperator

Klimaatverbond Nederland gaat samenwerken met kennispartner NL Greenlabel

Enkele koplopers uit de achterban van Klimaatverbond Nederland hebben de eerste stappen gezet om de warmtetransitie hand in hand te laten gaan met biodiversiteit. Door samen op te trekken met NL Greenlabel verbindt Klimaatverbond Nederland de zogenoemde WHY met de HOW: Hoe creëren we met biodiversiteit een groene en koele leefomgeving en met welke materialen kan de warmtetransitie de biodiversiteit versterken?
Biodiversiteit in de Warmtetransitie - Klimaatverbond Nederland
seperator

Doe de check: bespaar eenvoudig, controleer de instellingen van je klimaatinstallaties!

Gemeenten hebben met Doe de check! nu een handige tool in handen om mkb-ers in hun regio te helpen met het treffen van energiebesparende maatregelen. Aan de hand van 5 kritische basisvragen kunnen klimaatinstallaties efficiënter worden ingeregeld. Daarmee kan een flinke energiebesparing worden gerealiseerd, wat bijdraagt aan de verduurzaming van de regio. Klimaatverbond Nederland roept gemeenten daarom op hun mkb-ers te attenderen op de check.
Zet de knop om - Doe de check
seperator

Nieuwe ronde Mastership Klimaat en Duurzaamheid (traineeprogramma)

Klimaatverbond Nederland biedt samen met Newpublic het Mastership Klimaat en Duurzaamheid dat jong talent met een frisse - en vooral brede en duurzame blik - opleidt tot de managers van de toekomst. Hogeropgeleiden met het lef en de onbevangenheid om nieuwe wegen in te slaan én met voldoende gewicht om zich complexe materie eigen te maken. Met als doel om alle betrokkenen mee te krijgen.
Met het Mastership Klimaat en Duurzaamheid wordt een zeer interessant programma aangeboden voor onze achterban waarmee jonge professionals de kans krijgen om een diepe duik te nemen in de inhoud en de eigen professionaliteit verder op te bouwen binnen een van de decentrale overheden. Kortom: werken aan capaciteitsopbouw binnen de eigen werkpraktijk en organisatie.

Dit voorjaar start een nieuwe ronde en er is nog plek voor enkele overheden om mee te doen, dus meld jouw organisatie nu aan voor deze mastership!
seperator

Wordt Warmetruiendag Shirtjesdag?

In 17 jaar Warmetruiendag is de wereld flink opgewarmd. De koeltevraag voor gebouwen neemt daarom jaarlijks toe. Alleen: één graad koelen kan in praktijk drie keer meer energie kosten dan één graad verwarmen. En om op klimaatkoers te blijven is energiebesparing cruciaal. Daarom lanceert Klimaatverbond Nederland de zomerse variant op Warmetruiendag om energiebesparing het hele jaar te agenderen. Deze zomer lanceren we Shirtjesdag met het bijpassende motto: Koel minder koel!

Zet 'm alvast in je agenda: donderdag 22 juni 2023.
Shirtjesdag - Klimaatverbond Nederland
seperator

Nieuwe handreiking NKWK: Hitte in bestaande woningen 2.0

Klimaatverbond Nederland is gevraagd om input te leveren in het kader van het onderzoek 'Hitte in bestaande woningen 2.0'. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend en gebundeld in een nieuwe handreiking (herziening van 2021). De handreiking biedt gemeenteambtenaren, woningcorporatiemedewerkers en andere geïnteresseerden concrete maatregelen om de temperatuur in de woning te beperken.
seperator

Duurzaam Gebouwd talk: ‘Circulaire renovatieopgave verdient meer aandacht’

Projectleider koelte en Klimaatverbond-collega Jan Engels werd onlangs door Duurzaam Gebouwd uitgenodigd voor de Duurzaam Gebouwd Lunchtalks. Tijdens deze talk kwam Jan uitgebreid aan het woord en legt hij de kijker uit waarom de circulaire renovatieopgave meer aandacht verdient.
Duurzaam Gebouwd Lunchtalk - Koelte Jan Engels - Klimaatverbond Nederland
seperator

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de relatie met hitteadaptatie

Via het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) willen gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS een stap zetten richting een integrale aanpak voor gezondheid, met ‘health in all policies’ en de positieve gezondheid als uitgangspunten. Er is in dit akkoord ook een aparte sectie gewijd aan de impact van klimaatverandering en aanpak van hitteadaptatie. Wat daarover wordt geschreven lees je verder op onze website.
seperator

Webinar Hitte in bestaande
woningen 2.0 - (donderdag 2 maart)

Eerder in deze nieuwsbrief wezen we je op de handreiking Hitte in bestaande woningen 2.0. Om toelichting te geven op deze handreiking organiseert de Community of Practice (CoP) van Samen Klimaatbestendig op donderdag 2 maart a.s. (overmorgen dus) een webinar.
Aanmelden is nog mogelijk.

Webinar MKB-energiebesparing
voor gemeenten - (vrijdag 31 maart)

Meer informatie over hoe je als gemeente mkb-bedrijven in je regio in beweging krijgt om met energiebesparing aan de slag te gaan? Wil je meer inzicht krijgen in tools en voorbeelden die daarbij kunnen helpen? Op vrijdag 31 maart organiseren we samen met onze partners speciaal voor gemeenten hierover een webinar. Meld je alvast aan.
seperator
klimaatvebond_beweegt_30jaar
Onze leden houden Klimaatverbond Nederland in beweging, ons werk zoals omschreven in deze nieuwsbrief is daar een resultaat van. Ook na 30 jaar is wegbereiden in lokaal klimaatbeleid hard nodig. Door de bijdrage van gemeenten, provincies en waterschappen kan onze vereniging zich hiervoor blijven inzetten. Lid worden van Klimaatverbond Nederland? Informeer hier naar het lidmaatschap.
Copyright © 2022 Klimaatverbond Nederland, All rights reserved.