Als Klimaatverbond Nederland, een vereniging van en voor leden bestaande uit 150 decentrale overheden, werken we in de rol van wegbereider aan impactvol en doelmatig lokaal klimaatbeleid. Wat we allemaal doen en wat we voor jou(w overheid) kunnen betekenen, lees je op onze website. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

Laatste nieuws:
  • Klimaatverbond Nederland stapt in twee grote Europese projecten
  • Succesvolle eindbijeenkomst onderzoeksproject energiearmoede
  • ‘Koudeopvang’: de lessen voor lokale hitteplannen en een Code Rood-scenario
  • Terugkijken: webinar CoP Hitte over Lokale Hitteplannen
  • Verslag en terugkijken: MKB-energiebesparingswebinar voor gemeenten
  • Terugkijken: webinar over De Gezonde Bodem
Doe mee:
  • Webinar: de (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland
  • Webinar: vier keer besparen op energie- en brandstofverbruik
  • Meld je organisatie aan voor het Mastership Klimaat en Duurzaamheid
  • In het najaar van start: HBO-cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’
seperator

Klimaatverbond Nederland stapt in twee grote Europese projecten

We hebben samen met onze samenwerkingspartners twee grote Europese projecten binnengehaald die ons wegbereidende werk op twee onderwerpen meerjarig mogelijk maken: CO2-beprijzing en verduurzaming woon- en leefomgeving. In beide projecten wordt intensief samengewerkt met onze leden en partners in Nederland en andere delen in Noordwest-Europa. De laatste formaliteiten worden nu verder vormgegeven, zodat beide projecten na de zomer inhoudelijk van start kunnen gaan.
seperator

Succesvolle eindbijeenkomst onderzoeksproject energiearmoede

Onlangs vond de eindbijeenkomst plaats van het energie-en-armoedeproject dat Klimaatverbond Nederland, LSA bewoners en Expertisecentrum Sterk uit Armoede hebben uitgevoerd in opdracht van de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor. De eindbijeenkomst leidde tot duidelijke inzichten over (energie)armoede en tot goede gesprekken met verschillende betrokkenen. Lees verder voor een kort verslag. De resultaten van dit project lees je in de volgende nieuwsbrief.
seperator

‘Koudeopvang’: de lessen voor lokale hitteplannen en een Code Rood-scenario

Hoge energieprijzen hebben ertoe geleid dat veel mensen deze winter hun huis niet meer voldoende konden verwarmen. Hierdoor kwamen mensen thuis in de kou te zitten. Als reactie hierop werden diverse initiatieven gestart om mensen elders op te vangen. Met de alsmaar heter wordende lentes en zomers is het niet ondenkbaar dat tijdens die periodes het omgekeerde gaat gebeuren: dat woningen te heet worden en gekoelde locaties nodig zijn waar mensen een tijdje kunnen verblijven.
Welke lessen hebben we geleerd van 'koudeopvang' en wat moeten we doen als hitteplannen in werking treden en 'code rood' dreigt? Ons Team Hitteadaptatie zet een aantal inzichten op een rij.
seperator

Terugkijken: webinar CoP Hitte over Lokale Hitteplannen

Tijdens het webinar over Lokale Hitteplannen, georganiseerd vanuit de CoP Hitte van Samen Klimaatbestendig en met de ondersteuning van Klimaatverbond Nederland, werd opgehaald waar gemeenten staan als het gaat om het opstellen en doorontwikkelen van lokale hitteplannen. Diverse organisaties die hiermee aan de slag zijn gegaan, kwamen aan het woord. Meer weten? Klik verder om het webinar terug te kijken.
seperator

Verslag en terugkijken: MKB-energiebesparingswebinar voor gemeenten

Met ons MKB-Energiebesparingswebinar voor gemeenten deelden we verschillende inzichten en mogelijkheden met onze leden en partners, waarmee zij hun lokale ondernemers kunnen ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Webinar gemist? Klik verder voor een uitgebreid verslag van het webinar of om het webinar terug te kijken.
seperator

Terugkijken: webinar over De Gezonde Bodem

"Het is de bedoeling dat water en bodem sturend gaan worden in de ruimtelijke ordening, maar door onze geschiedenis en bijbehorende cultuur zijn we hier absoluut niet klaar voor." Dat is de stelling die collega Jan Engels inbracht in een online middagsessie over De Gezonde Bodem, georganiseerd door onze partner NL Greenlabel. Klik verder om het webinar terug te kijken.
seperator

Webinar 11 mei: de (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland

Naar aanleiding van de ervaringen in Portland (hittecrisis 2021) en de recente code rood-situaties in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, wordt ook in Nederland vanuit de CoP Hitte nagedacht over voorbereidingen op extreme hittegolven. Tijdens het volgende webinar op donderdag 11 mei gaan we dieper in op extreme hitte en het zogenoemde Code Rood-scenario. Praat mee, meld je aan via onderstaande button.

Webinar 11 mei: vier keer besparen op energie- en brandstofverbruik

Hoe kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties praktisch en concreet worden geholpen met energiebesparing en CO2-reductie? In het webinar van donderdag 11 mei, georganiseerd door Klimaatplein en ondersteund door Klimaatverbond Nederland, worden er voorbeelden gedeeld die kunnen dienen als tools of inspiratie om bedrijven en instellingen in de eigen regio op weg te helpen bij hun verduurzamingsopgave. Meld je aan via onderstaande button.
seperator

Nieuwe ronde Mastership Klimaat en Duurzaamheid (traineeprogramma)

Als overheid is het belangrijk om nú te investeren in 'human capital' op urgente thema's als klimaat en duurzaamheid. Om dat kapitaal in huis te halen of te behouden kunnen gemeenten, provincies en waterschappen zich wederom aanmelden voor het Mastership Klimaat en Duurzaamheid, een mastership dat we samen met Newpublic hebben ontwikkeld. Meer weten over capaciteitsopbouw binnen de eigen werkpraktijk en organisatie?
seperator

HBO-cursus Ambassadeur leefbare stad

Vanaf september is het mogelijk om aan Van Hall Larenstein deel te nemen aan de HBO-cursus Ambassadeur leefbare stad. Deze cursus is tot stand gekomen in samenwerking met NL Greenlabel. Ook voor Klimaatverbond Nederland is er een belangrijke rol weggelegd in deze 9-daagse cursus.
Gelders Landschap - Groene Icoonprojecten Provincie Gelderland - Pixabay
Zo zal collega Jan Engels de rol op zich nemen als overall docent/trainer. Hij gaat zijn kennis over bestuurlijke, veranderkundige processen en klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) inbrengen in deze cursus. Meer weten over deze cursus? Lees verder op onze website.
seperator
klimaatvebond_beweegt_30jaar
Onze leden houden Klimaatverbond Nederland in beweging, ons werk zoals omschreven in deze nieuwsbrief is daar een resultaat van. Ook na 30 jaar is wegbereiden in lokaal klimaatbeleid hard nodig. Door de bijdrage van gemeenten, provincies en waterschappen kan onze vereniging zich hiervoor blijven inzetten. Lid worden van Klimaatverbond Nederland? Informeer hier naar het lidmaatschap.
Copyright © 2023 Klimaatverbond Nederland. Alle rechten zijn gereserveerd.