Onlangs vond de eindbijeenkomst plaats van het energie-en-armoedeproject dat Klimaatverbond Nederland, LSA bewoners en Expertisecentrum Sterk uit Armoede hebben uitgevoerd in opdracht van de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor. De eindbijeenkomst leidde tot duidelijke inzichten over (energie)armoede en tot goede gesprekken met verschillende aanwezige betrokkenen.

De eindbijeenkomst bestond uit twee delen.

Stand van zaken over (energie)armoede

In het eerste deel van de bijeenkomst gingen TNO en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in op de huidige stand van zaken met betrekking tot (energie)armoede en de landelijke ontwikkelingen hierin. Vervolgens werden de bevindingen van het onderzoekstraject gepresenteerd. Eén van die bevindingen: er is een grote behoefte aan betere samenwerking tussen het fysiek en sociaal domein bij gemeenten, betrokken partijen en de mensen om wie het daadwerkelijk gaat: de mensen in (energie)armoede. Een samenwerking waarin laatstgenoemde een sterke, centrale en vooral geborgde positie heeft.

(Artikel gaat verder onder de foto)

Bijeenkomst Energie en Armoede - Klimaatverbond Nederland

Werksessie: Armoede in de praktijk

Het tweede deel bestond uit een werksessie. Tijdens deze sessie gingen gemeenteambtenaren, sociaal werkers, ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede en andere aanwezigen in gesprek over (energie)armoede in hun eigen praktijk. Met vragen als wat zie je nu, wat zou je willen en wat heb je nodig om hier verder mee te kunnen, werd het gesprek op gang gebracht. Dit leidde tot mooie discussies en nieuwe inzichten. Eén ding kwam andermaal duidelijk naar voren: de neuzen staan dezelfde kant op. Het is nu vooral de vraag hoe alle betrokkenen samen tot een structurele oplossing komen.

Binnenkort delen we het volledige onderzoeksrapport. Voor nu blikken we terug op een zeer leerzame bijeenkomst.

Bijeenkomst Energie en Armoede - Klimaatverbond Nederland