De noodzaak voor energiebesparing is groot. Niet alleen vanwege de energieprijzen, zeker ook vanuit de klimaatopgave die we met zijn allen te doen hebben. Vanuit de overheid is daarom de campagne Zet ook de knop op gestart en zijn maatschappelijke partijen, waaronder Klimaatverbond Nederland, uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan die campagne. Dat doen wij door onze leden over de mogelijkheden te informeren hoe zij hun lokale ondernemers kunnen ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. Een handige tool die wij onlangs daarvoor uitbrachten is Doe de check!

Webinar MKB-Energiebesparing voor gemeenten

Om nog meer aandacht voor dit onderwerp te genereren organiseerde Klimaatverbond Nederland een webinar over MKB-energiebesparing voor gemeenten. Tijdens dit webinar boden wij een podium aan onze partners die meewerken aan de energiebesparingsopgave in de woon- en leefomgeving. De partners die aan het woord kwamen waren Platform Duurzame Bedrijven, Klimaatplein en BespaarGarant. Alle drie de organisaties bieden kennis en tools die bij kunnen dragen aan energiebesparing bij mkb-ers.  Handig, want hiermee kun je als gemeente mkb-ers inspireren en aanzetten om aan de slag te gaan met energiebesparing en verdere verduurzaming van de organisatie.

In dit artikel  doen we uitgebreid verslag van ons webinar. Kijk je hem liever in zijn geheel terug, scroll dan helemaal naar beneden en bekijk het webinar in zijn geheel.

Platform Duurzame Bedrijven

Platform Duurzame Bedrijven is een onafhankelijk platform waarop ervaringen met duurzaam ondernemen centraal staan. Bedrijven variërend in grootte, sector en regio laten zien met welke duurzame toepassingen zij ervaring hebben en hoe hen dit bevalt. Ondernemers die zelf ook aan de slag willen met duurzaamheid in het bedrijf, kunnen de tips, ideeën en aanbevelingen van deelnemende bedrijven op dit platform dan ook goed gebruiken. Zo ook gemeenten die ondernemers in hun regio willen inspireren.

Maikel Gijzen (VNG): “Een waardevol platform. Zeker als het platform zich verder uitrolt in Nederland. Mijn bevindingen zijn namelijk dat veel bedrijven, met name op bedrijventerreinen, die elkaar regelmatig in verschillende hoedanigheden ontmoeten, ook echt van elkaar gaan weten wat ze doen op gebied van energiebesparing en verduurzaming. Hoe kunnen ze elkaar versterken, welke koppelkansen liggen er? Ik denk dat in de verbinding en het ontmoeten van bedrijven op bedrijventerreinen nog echt heel veel winst te boeken valt.”

“Dat onderstreep ik helemaal”, zegt Anniek Rijksen die namens Platform Duurzame Bedrijven de deelnemers in het webinar informeert over hun platform. “Ik heb ook weleens een bedrijf gesproken waar een dak vol met zonnepanelen ligt. Ze vertelden dat ze een heleboel energie over hebben en geen idee hebben of er een bedrijf is op hun terrein dat energie nodig heeft of wie er überhaupt met energieverbruik bezig is. Het zou mooi zijn dat bedrijven dat van elkaar weten.” Het platform wil dan ook bedrijven in kaart brengen die dat wel doen, zodat men van elkaar (in de buurt) weet wie bezig is met verduurzaming en energiebesparing. 

Duurzame Bedrijven Route

Om die verbindingen aan te jagen organiseert het platform de Duurzame Bedrijven Route die dit jaar plaatsvindt van 5 tot en met 15 juni 2023. Het doel van alle activiteiten is om ondernemers in verschillende regio’s met elkaar in gesprek te brengen en op een laagdrempelige manier een ‘kijkje bij elkaar in de keuken te nemen’ om te zien hoe de ander zijn bedrijf verduurzaamt.

Klimaatplein.com

Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig energiebesparing en het opwekken van duurzame energie is. Ze biedt diverse online tools, praktische handvatten en de website staat vol met concrete cases en inspirerende visies.

Alliantie Klimaatactie

“Vanuit Klimaatplein hebben we ook de Alliantie Klimaatactie bedacht”, vult Rob van der Rijt, oprichter van Klimaatplein, aan. De alliantie bestaat uit zo’n 110 mkb-bedrijven die gaan voor een CO2-reductie van 40% in 2025. Een diverse groep aan bedrijven, zoals metaalbedrijven, horecabedrijven, de maakindustrie, de zorg, noem maar op, staat voor deze missie. Die missie start met het berekenen van de CO2-voetafdruk van de organisatie. Dat wordt gedaan met behulp van de CO2-calculator die op de website van Klimaatplein staat. De uitkomsten van die calculatie geeft inzicht, waarmee je intern aan knoppen kunt draaien om onder meer energiebesparing te bewerkstelligen en daarmee ook de CO2-voetafdruk drastisch omlaag te brengen.

Handboek

De mkb-bedrijven die hiermee aan de slag gaan ontvangen ook het handboek CO2-neutraal ondernemen, zo doe je dat! In het boek wordt in 5 stappen uitgelegd hoe een bedrijf kan verduurzamen door onder meer te besparen of duurzaam op te wekken.

Leren en inspireren

“Vanuit Klimaatplein willen we anderen inspireren door te vertellen over de ontwikkelingen bij deze bedrijven”, licht Van der Rijt verder toe. “We halen echt de praktijkverhalen bij bedrijven, instellingen en andere organisaties op en delen dit vervolgens. De verhalen zijn heel divers, bedrijven variëren enorm in omgang en daarom is het voor iedereen erg leerzaam. Dat delen doen we alleen online, via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en webinars. We komen niet bij de bedrijven zelf langs.”

“We kiezen er heel bewust voor om de deelnemende bedrijven niet te vermelden op onze website. Anders worden ze constant benaderd door bedrijven die hen iets willen verkopen. Als er gemeenten zijn die willen weten of er in hun gemeente of regio bedrijven betrokken zijn, dan kunnen ze contact met ons opnemen. We helpen ze graag op weg”, aldus Van der Rijt.

BespaarGarant

BespaarGarant is een gezamenlijk en onafhankelijk initiatief van betrokken brancheorganisaties, te weten Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB Nederland. De stichting biedt een betrouwbare standaardmethode om gebouwen te laten verduurzamen met een technische prestatiegarantie en slimme financiering uit lagere energiekosten.

Standaardiseren wordt herhalen, herhalen helpt opschalen

En dat is nodig volgens Marco Witschge van BespaarGarant: “Ook wij merken net als Rob (Klimaatplein) dat de utiliteitsgebouwen enorm divers zijn. Maar om op te kunnen schalen heb je standaardisatie nodig. Als je kunt standaardiseren kun je herhalen en kun je veel herhalen, dan kun je opschalen.”

Tijd, kennis en investeringsruimte essentieel

Voor dat opschalen is beleid nodig, stelt Marco. “Dat is in Den Haag wel ontwikkelt, maar in de praktijk blijkt het toch lastig. Dat zullen ook gemeenten zo ervaren. De bekende obstakels om te verduurzamen bij overheden, bedrijven en instellingen zijn voornamelijk tijd, kennis en investeringsruimte. Je hebt het allemaal nodig, al merken we met name dat de investeringsruimte voor discussie zorgt zodra andere kerntaken meer financiële prioriteiten vragen.”

En toch kan het. Dat laat BespaarGarant zien via een methode die bestaat uit 5 stappen. Hoe dat precies werkt zie je in de onderstaande video.

Hulp voor gemeenten

Zoals gezegd werkt Klimaatverbond Nederland samen met de bovengenoemde organisaties als het gaat om het verduurzamen van de woon- en leefomgeving. De kennis en tools die zij bieden, kunnen onze leden helpen bij de verduurzamingsopgave voor het mkb in de eigen regio. Zo kunnen gemeenten met bovengenoemde partijen in contact komen om op hun beurt bedrijven en organisaties te inspireren met alle kennis en tools. Daarmee kan verdere verduurzaming van het mkb nog sterker worden aangejaagd.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met:

Kijk hier het webinar terug

Afbeelding: Piro via Pixabay

Banner Samenwerkende Partners - Energiebesparing Klimaatverbond Nederland