Vanaf september is het weer mogelijk om via Van Hall Larenstein deel te nemen aan de HBO-cursus Ambassadeur leefbare stad. In deze 9-daagse cursus worden cursisten integraal opgeleid en leren zij kijken en handelen vanuit de stad als ecosysteem. Collega Jan Engels van Klimaatverbond Nederland neemt de rol op zich als overall docent/trainer. Jan gaat zijn kennis over bestuurlijke, veranderkundige processen én klimaatverandering (mitigatie en adaptatie) inbrengen in deze cursus.

Over de opleiding

Waar zitten sociale, economische en ecologische belangen elkaar maar al te vaak letterlijk en figuurlijk in de weg? Waar eist, mede door corona en zeker tegen de achtergrond van de klimaatverandering en de Omgevingswet, leefbaarheid meer en meer aandacht op? Juist: in de stad. Dus waar is optimale verbinding en daarmee een optimale verbinder van alle functies keihard nodig? Juist: in de stad! 

Juist daarom is er in samenwerking met NL Greenlabel, partner van Klimaatverbond Nederland, de HBO-cursus ´Ambassadeur Leefbare Stad´ opgezet. Want daar leer je hoe je de sociale (people), ecologische (planet) en economische waarden (prosperity) van groen in de stad op de agenda zet. Bovendien verdiep je je in thema’s als ecosystemen, wateroverlast, hittestress, mobiliteit, stadsnatuur en mens en gezondheid.

Dat alles met dat ene doel: alle denkbare partners binnen de stad op één lijn krijgen. De lijn van meer groen, meer stadsnatuur, meer samen bouwen aan steeds meer leefbaarheid in de stad. 

Samen bouwen, inspireren, verbinden en realiseren

Wil jij die Ambassadeur, die inspirerende, verbindende, resultaatgerichte professional worden die deel gaat uitmaken van een community die de leefbare stad mee helpt ontwikkelen? Meld je dan aan. Klik hier om de flyer en het opleidingsprofiel van Ambassadeur leefbare Stad te downloaden. Klik hier om de cursusdata te downloaden. Of neem contact op met de afdeling Trainingen & Cursussen in Velp via 026 369 56 40 of info.tc@hvhl.nl.

Cursus Ambassadeur Leefbare Stad - Klimaatverbond Nederland