Gemeenten en sportverenigingen zijn op verschillende manieren aan de slag met energiebesparing en duurzame energie voor sport(accommodaties). Mogelijkheden en kansen hiervoor worden besproken tijdens de Duurzaamheidstour: Energie(k) besparen in de sport!

De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven gestart om sportaccommodaties te verduurzamen. Gemeenten en sportverenigingen zijn op verschillende manieren aan de slag met energiebesparing en duurzame energie voor sport(accommodaties). Vereniging Sport en Gemeenten NOC*NSF, VNG, RVO, Kenniscentrum InfoMil en SWS informeren gemeenten en sportverenigingen over de mogelijkheden en kansen tijdens de Duurzaamheidstour: Energie(k) besparen in de sport!

Gemeenten of sportverenigingen zijn vaak verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties. Deze verbruiken veel energie en dat maakt dat dit een stevige kostenpost is op de begroting. De gemeente of sportvereniging die wil scoren met duurzaamheid  weet niet altijd waar te beginnen en waar rekening mee te houden. Tijdens een van de negentien bijeenkomsten van de Duurzaamheidstour: Energie(k) besparen in de sport! in het land worden gemeenten en sportverenigingen geïnformeerd aan de hand van inspirerende voorbeelden over de mogelijkheden en kansen, wet- en regelgeving, financieringsmogelijkheden en de feiten en cijfers. Met concrete tips, handreikingen en instrumenten kunnen zij daadwerkelijk (verder) aan de slag met het verduurzamen van uw sportbeleid en/of -accommodaties.

Het middagprogramma is van 15.00 – 17.30 uur en is bedoeld voor wethouders en beleidsambtenaren sport, duurzaamheid en/of milieu die zich willen inzetten voor het verduurzamen van het sportbeleid en sportaccommodaties. Meer informatie over het programma, data en locaties vindt u op www.sportengemeenten.nl bij bijeenkomsten.
Vanaf 19.00 uur is er voor bestuurders en actieve leden van sportverenigingen een avondprogramma georganiseerd door NOC*NSF. Ook wethouders en beleidsambtenaren zijn hier welkom. Meer informatie over het programma, data en locaties vindt u op www.sport.nl/voorclubs.