Klimaatverbond Nederland bereidt samen met haar leden en partners de weg voor doelmatig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid dat zorgt voor veerkracht, toekomstbestendigheid en actieve participatie. Dat doen we in twee overkoepelende programmalijnen: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

Onze misse

Onze projecten

Warmetruiendag

In 2020 namen ruim 290.000 mensen actief deel aan Warmetruiendag. Een recordaantal. Ze deden mee onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Op deze jaarlijkse nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één of twee graden lager en besparen energie.

ESCo – Maatschappelijk gedreven energiedienstenbedrijf

Klimaatverbond Nederland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Samen met inmiddels 16 gemeenten en andere partners gaan we aan de slag om dit mogelijk te maken door middel van zogenaamde energiediensten-bedrijven (ESCo).