Klimaatverbond Beweegt
Samen op weg naar toekomstbestendig klimaatbeleid

Door breed kennis te delen en (potentiële) leden de weg te wijzen naar passend/ uitvoerbaar klimaatbeleid, komen we samen in beweging. 30 jaar kennis en ervaring zetten wij in voor toekomstbestendig klimaatbeleid. 

30 jaar in het teken van Tour NL

In 2022 bestaat Vereniging Klimaatverbond Nederland 30 jaar. Het liefst hadden we onszelf nu dankzij behaalde klimaatdoelen opgeheven. Niets is minder waar. We zetten door! Op korte en lange termijn zijn acties nodig. Dit vraagt denk- en daadkracht vanuit de samenleving. Daar draagt toekomstbestendig klimaatbeleid hard aan bij. Wij helpen decentrale overheden hier echt werk van te maken. 

Op bezoek

In de rol van wegbereider en verbinder gaan we daarom in 2022 het land in. We zoeken onze leden op en gaan met hen en partners in gesprek over vraagstukken als de wijkgerichte energietransitie, maatschappelijke energiedienstenorganisaties, CO2-beprijzing, hitteadaptatie, inclusieve energietransitie, klimaatfonds en andere urgente thema’s. Thema’s die vragen om een directe aanpak nu, als ook een langjarige aanpak en daarmee kennis- en capaciteitsopbouw ‘in huis’.

Bijeenkomsten 

Op verschillende locaties verspreid over heel Nederland organiseren wij bijeenkomsten die ingaan op specifieke dilemma’s of relevante vraagstukken (bij de verschillende thema’s) die van toepassing zijn op uw regio. De bijeenkomsten zijn vooral interessant voor beleidsmedewerkers, raadsleden en statenleden, bestuurders, als ook de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij de klimaatopgave in de regio.

Uw dilemma of vraagstuk op de kaart? Meld 'm aan! 

Speelt in uw regio een vraagstuk dat u graag wilt belichten of waarover u in gesprek zou willen gaan? Wilt u als overheid een bijeenkomst faciliteren? Laat het ons dan weten! Wij nodigen u van harte te mailen naar: communicatie@klimaatverbond.nl.

30 jaar Klimaatverbond Nederland

Binnenkort volgt er op onze website meer informatie over onze tour. Houd ook onze social media kanalen in de gaten.