Publicaties

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over…

Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO<sub>2</sub>e in provinciaal beleid

Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO2e in provinciaal beleid

Op deze pagina vind je ‘Rekening houden met de toekomst; afwegingskader voor CO2e in provinciaal beleid’, een adviesrapport dat Klimaatverbond Nederland in opdracht van de provincie Utrecht heeft opgesteld. De…

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige…

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO<sub>2</sub>-beprijzing 2022

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten…

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

“Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie…

Jaarplan en begroting 2023

Jaarplan en begroting 2023

In dit jaarplan beschrijven we de activiteiten zoals we die in 2023 voor ogen hebben, met en voor jullie, onze leden en achterban. Samen aan de slag!

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We kunnen natuur, water en bodem niet meer negeren in ruimtelijke ordening

We moeten veel meer rekening houden met het water en de bodem in ons land onder de zeespiegel. Als we geen rekening houden met de natuur bij het bouwen van…

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…

Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

Het beeld van de klimaatcrisis kantelt. Wie tot voor kort sprak over klimaatbeleid had het over de energietransitie en wie het over energietransitie in de gebouwde omgeving had presenteerde plannen…