Publicaties

De Opgroeiverkenner voor succesvolle samenwerkingen bij warmtetrajecten

De Opgroeiverkenner voor succesvolle samenwerkingen bij warmtetrajecten

Zijn er knelpunten in de samenwerking tussen een bewonersinitiatief en jouw gemeente rondom een warmtetraject? Om dit aan te pakken is de ‘Opgroeiverkenner’ gelanceerd! Een tool die helpt om de…

Een eerste verkenning naar rechtvaardigheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid

Een eerste verkenning naar rechtvaardigheid in gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid

In hoeverre besteden gemeenten aandacht aan beleid voor rechtvaardige klimaatadaptatie? Een steeds relevanter onderwerp waar we via een enquête onder gemeenten meer inzicht in hebben verkregen, te lezen in onze…

Dit leert de extreme hitte in Frankrijk ons: Code Rood en het nationaal hitteactieplan

Dit leert de extreme hitte in Frankrijk ons: Code Rood en het nationaal hitteactieplan

Frankrijk riep in augustus Code Rood uit voor extreme hitte in maar liefst 19 departementen. Het land heeft geleerd van de extreme hittegolf in 2003, waarbij 15.000 mensen de dood…

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energie en armoede – Het belang van het borgen van de stem van mensen in armoede

Energiearmoede is in 2022 en 2023 een belangrijk en urgent thema geworden dat op veel plaatsen hoog op de prioriteitenlijsten staat. Dit geldt voor maatschappelijke organisaties en voor overheden. Maar…

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over…

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige…

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

Handreiking: De rol van ons water in de lokale politiek

“Wat moeten lokale onafhankelijke raadsleden weten over het onderwerp ‘Water’ om tot gedegen en weloverwogen besluitvorming te kunnen komen?” Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de publicatie…