De energietransitie heeft alleen kans van slagen als ze realiseerbaar, betaalbaar en rechtvaardig is. De uitdaging is het klimaatakkoord naar de keukentafel te brengen. Iedereen moet mee zodat wijken van het aardgas af kunnen. Dit is naast een technische en economische, vooral een sociale opgave. Het vraagt om een goed gefaciliteerde energieke samenleving; een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en bewoners. Klimaatverbond Nederland onderzoekt samen met gemeenten, provincies en rijk hoe deze samenwerking vorm te geven.

Maatschappelijke energiedienstenorganisatie als middel om wijken CO2-neutraal maken

Klimaatverbond Nederland onderzoekt samen met gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven en onze kennispartners hoe een energiedienstenorganisatie kan worden gerealiseerd. De stap van het Klimaatakkoord naar de keukentafel is groot. Er is een top-down benadering met daarin de opgave beschreven en bottom-up ontwikkeling van actieve bewoners die aan de slag gaan verduurzamen van woningen en leefomgeving. De opgave is groot en zowel gemeenten, bewoners als het (lokale) bedrijfsleven vragen ontzorgd te worden. De energieke samenleving vraagt dat we samen zorgen, ieder vanuit eigen rol, bevoegdheden en kracht. De energietransitie is een brede leefbaarheidsvraagstuk dat vraagt om maatwerk. We zien in energiedienstenorganisaties een vorm om deze samenwerking vorm te geven, als middel om wijken CO2-neutraal maken.

Wie doen er mee?

We werken samen met verschillende partners om invulling te geven aan deze uitdaging. Met deze partners benaderen we de thematiek integraal, vanuit verschillende rollen, expertises en achtergronden, om de deelnemende gemeenten te ondersteunen. Dit doen we open source zodat de kennis voor iedereen beschikbaar wordt. We staan ook in goed contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en zoekt ook de samenwerking met andere initiatieven, zoals Transform en het Woningabonnement. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wat er is zo goed mogelijk doorontwikkelen en implementeren.

Regioverband

De deelnemende gemeenten werken in regioverband, wat de effectieve en efficiënte inzet van middelen en capaciteit ten goede komt. Het zorgt voor laagdrempelige uitwisseling, communicatie en afstemming onderling. De regio’s worden ondersteund met de kennis van het consortium en geven input voor verdere kennisontwikkeling. De deelnemende gemeenten zijn verspreid over zeven regio’s en drie provincies. Mogelijk worden dat er nog meer.

Meer informatie over energiedienstenorganisaties en andere onderwerpen die te maken hebben met onze woon- en leefomgeving?

Ben je geïnteresseerd en blijf je graag op de hoogte? Abonneer je dan op onze speciale nieuwsbrief, deze verschijnt eens in de twee à drie maanden.

Publicaties

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige…

Nutsbedrijf 2.0: schoolvoorbeeld van maatschappelijk samenspel

Nutsbedrijf 2.0: schoolvoorbeeld van maatschappelijk samenspel

Om ervoor te zorgen dat de energietransitie alle Nederlanders bereikt is verbinding nodig tussen de doelen van de overheid, duurzame oplossingen van marktpartijen en de behoeften van bewoners. Met name…

Een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo – Een verkenning van de governance, rollen en scenario’s

Een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo – Een verkenning van de governance, rollen en scenario’s

In opdracht van gemeente Zevenaar hebben Klimaatverbond Nederland en Balance onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo, een van de dorpen in Zevenaar. Op basis van…

 • De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

  De potentie van de Maatschappelijke Energiedienstenorganisatie (M-EdO)

  TNO stelt in oktober 2022 in haar whitepaper dat er stevig ingezet moet worden op energiebesparing in de gebouwde omgeving. De bestaande wijkaanpak leidt namelijk tot onvoldoende tempo: het huidige…

 • Nutsbedrijf 2.0: schoolvoorbeeld van maatschappelijk samenspel

  Nutsbedrijf 2.0: schoolvoorbeeld van maatschappelijk samenspel

  Om ervoor te zorgen dat de energietransitie alle Nederlanders bereikt is verbinding nodig tussen de doelen van de overheid, duurzame oplossingen van marktpartijen en de behoeften van bewoners. Met name…

 • Een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo – Een verkenning van de governance, rollen en scenario’s

  Een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo – Een verkenning van de governance, rollen en scenario’s

  In opdracht van gemeente Zevenaar hebben Klimaatverbond Nederland en Balance onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een maatschappelijke energiedienstenorganisatie in Angerlo, een van de dorpen in Zevenaar. Op basis van…

Team Energiedienstenorganisaties

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Jos

Jos van der Schot

Schrijver