Projecten

Community of Practice hitte – Jonny Gios UnsplashCommunity of Practice hitte – Jonny Gios Unsplash

Community of Practice hitte

Nederland wordt vanwege klimaatverandering steeds vaker getroffen door een hitteperiode. Ook extreme hitte, boven de 35 graden, komt steeds vaker voor. Hitte leidt tot veel ongemak, gezondheidsproblemen of zelfs sterfte….

Shirtjesdag – Klimaatverbond NederlandShirtjesdag – Klimaatverbond Nederland

Shirtjesdag

Vanwege de klimaatcrisis lanceert Klimaatverbond de zomerse variant van Warmetruiendag. De naam van deze dag, hoe toepasselijk: Shirtjesdag. In 17 jaar Warmetruiendag is de wereld flink opgewarmd; de koeltevraag voor…

Energie en ArmoedeEnergie en Armoede

Samen werken aan oplossingen voor energie en armoede

Om tot een inclusieve energietransitie te komen, moeten we ook de kwestie van energie en armoede aanpakken. Dit is een groeiend probleem dat steeds meer mensen in Nederland treft. Steeds…

WTD-facebook-event-header-2023WTD-facebook-event-header-2023

Warmetruiendag

In 2020 namen ruim 290.000 mensen actief deel aan Warmetruiendag. Een recordaantal. Ze deden mee onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Op deze jaarlijkse nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één of twee graden lager en besparen energie.

Zet de knop om – Doe de checkZet de knop om – Doe de check

Zet ook de knop om

Klimaatverbond Nederland, VNO-NCW en haar regionale verenigingen, MKB Nederland en Techniek Nederland werken samen in de actie ‘Doe de check!’, die specifiek gericht is op ondernemers. We willen het mkb…

Wijksafari Hitte

De Wijksafari Hitte is een initiatief van Klimaatverbond Nederland, LSA Bewoners, Buurkracht en weervrouw Margot Ribberink. Gezamenlijk organiseerden ze in 2021 de eerste vijf wijksafari’s: ’t Broek in Arnhem (21…

Inclusieve Energietransitie – Kleurrijke Energieambassadeurs –  Klimaatverbond NederlandInclusieve Energietransitie – Kleurrijke Energieambassadeurs –  Klimaatverbond Nederland

Kleurrijke energieambassadeurs

Om een diverse groep burgers te bereiken, te informeren en te voorzien van handelingsperspectieven, wordt samen met onze partners – onder andere Bureau Wijland, het Netwerk Kleurrijk Groen en de…

Lokale hitteplannenLokale hitteplannen

Lokale Hitteplannen

Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van hun eigen lokale hitteplan. Het lokale hitteplan is de route waarmee hitte en gezondheid kunnen worden ingebracht in de klimaatadaptatie risicodialogen die gemeenten momenteel voeren. Wij ondersteunen gemeenten en andere betrokkenen.

Publicatie Inclusieve Participatie 2021Publicatie Inclusieve Participatie 2021

Onderzoek naar een inclusieve energietransitie met KIS

De opkomst van mensen met een migratieachtergrond bij veel klimaat gerelateerde bijeenkomsten blijkt laag en ze blijken moeilijk bereikbaar voor gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Daar komt nog bij dat…

BedanktBedankt

Week van Lokaal Klimaatbeleid

Elk jaar organiseren wij het online evenement Week van Lokaal Klimaatbeleid. In verschillende themasessies stellen we vanuit onze rol als wegbereider een week lang urgente klimaatvraagstukken centraal. Onze experts en samenwerkingspartners…

Kinderklimaattop 2021 – Klimaatverbond Nederland en Gemeente VelsenKinderklimaattop 2021 – Klimaatverbond Nederland en Gemeente Velsen

Kinderklimaattop

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden!

3e call – EUCF – Klimaatverbond Nederland3e call – EUCF – Klimaatverbond Nederland

European City Facility (EUCF)

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles.

Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”

Onderzoek energietransitie inclusief

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan een inclusieve energietransitie. Voor Klimaatverbond Nederland is het – ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (o.a. doel 10 en 17) -…

Een inclusieve participatie in de energietransitieEen inclusieve participatie in de energietransitie

Kleurrijk Groen en Duurzaam Arnhem

Klimaatverbond Nederland is een samenwerking aangegaan met Bureau Wijland, waarbij in opdracht van de gemeente Arnhem wordt nagegaan hoe natuur en duurzaamheid toegankelijker kunnen worden gemaakt voor diverse culturele gemeenschappen….

Hitte- en eenzaamheidskaart KlimaatverbondHitte- en eenzaamheidskaart Klimaatverbond

Hitte- en eenzaamheidskaart

De hitte- en eenzaamheids-kaart is een kaart die de hittekwetsbaarheid op wijkniveau weergeeft. De kaart combineert de locatie van eenzame ouderen (als grootste kwetsbare groep) en hitte-intensiteit. Gemeenten kunnen deze kaart gebruiken om te zien in welke wijken hittekwetsbaarheid het grootst is.

Gelders EnergieakkoordGelders Energieakkoord

Gelders Energieakkoord

In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Deze en meer ambities zijn vastgelegd in het Gelders Energieakkoord, dat in maart 2015 door zo’n honderd Gelderse partijen werd ondertekend. Met Gelderland verduurzamen als doel.