Projecten

Warmetruiendag 2022Warmetruiendag 2022

Warmetruiendag

In 2020 namen ruim 290.000 mensen actief deel aan Warmetruiendag. Een recordaantal. Ze deden mee onder het motto: de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Op deze jaarlijkse nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal minimaal één of twee graden lager en besparen energie.

3e call – EUCF – Klimaatverbond Nederland3e call – EUCF – Klimaatverbond Nederland

European City Facility (EUCF)

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles.

Co2-prestatieladderCo2-prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Onze werkzaamheden richten zich op het klimaatneutraal en klimaatbestendig maken van onze samenleving. Wij vinden dat overheden daarin een voorbeeldfunctie hebben en dat wij, als vereniging van overheden, diezelfde rol hebben. Dat is ook de belangrijkste reden dat Klimaatverbond zelf een certificaat op de CO2-Prestatieladder wil halen.

Lokale hitteplannenLokale hitteplannen

Lokale Hitteplannen

Begin 2019 verscheen de Handreiking Lokaal Hitteplan, om gemeenten te ondersteunen in het opstellen van hun eigen lokale hitteplan. Het lokale hitteplan is de route waarmee hitte en gezondheid kunnen worden ingebracht in de klimaatadaptatie risicodialogen die gemeenten momenteel voeren. Wij ondersteunen gemeenten en andere betrokkenen.

Klimaatverbond Week van Lokaal KlimaatbeleidKlimaatverbond Week van Lokaal Klimaatbeleid

Week van Lokaal Klimaatbeleid

Van 7 tot en met 11 juni organiseerde Klimaatverbond Nederland de Week van Lokaal Klimaatbeleid. In die week stelden wij in verschillende online sessies ons werk als wegbereider op verschillende…

Kinderklimaattop 2021 – Klimaatverbond Nederland en Gemeente VelsenKinderklimaattop 2021 – Klimaatverbond Nederland en Gemeente Velsen

Kinderklimaattop

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden!

ESCo – MESCo – Maatschappelijke Energiedienstenbedrijven KlimaatverbondESCo – MESCo – Maatschappelijke Energiedienstenbedrijven Klimaatverbond

ESCo – Maatschappelijk gedreven energiedienstenbedrijf

Klimaatverbond Nederland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de energietransitie. Samen met inmiddels 16 gemeenten en andere partners gaan we aan de slag om dit mogelijk te maken door middel van zogenaamde energiediensten-bedrijven (ESCo).

Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”Uitkomst enquête inclusieve participatie: “Inclusieve energietransitie belangrijk, maar hoe dan?”

Onderzoek energietransitie inclusief

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan een inclusieve energietransitie. Voor Klimaatverbond Nederland is het – ook in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (o.a. doel 10 en 17) -…

Een inclusieve participatie in de energietransitieEen inclusieve participatie in de energietransitie

Kleurrijk Groen en Duurzaam Arnhem

Klimaatverbond Nederland is een samenwerking aangegaan met Bureau Wijland, waarbij in opdracht van de gemeente Arnhem wordt nagegaan hoe natuur en duurzaamheid toegankelijker kunnen worden gemaakt voor diverse culturele gemeenschappen….

Hitte- en eenzaamheidskaart KlimaatverbondHitte- en eenzaamheidskaart Klimaatverbond

Hitte- en eenzaamheidskaart

De hitte- en eenzaamheids-kaart is een kaart die de hittekwetsbaarheid op wijkniveau weergeeft. De kaart combineert de locatie van eenzame ouderen (als grootste kwetsbare groep) en hitte-intensiteit. Gemeenten kunnen deze kaart gebruiken om te zien in welke wijken hittekwetsbaarheid het grootst is.

Gelders EnergieakkoordGelders Energieakkoord

Gelders Energieakkoord

In 2020 wordt in 100.000 woningen in Gelderland energie opgewekt. Huurwoningen hebben gemiddeld energielabel B. In 2050 is de provincie Gelderland klimaatneutraal. Deze en meer ambities zijn vastgelegd in het Gelders Energieakkoord, dat in maart 2015 door zo’n honderd Gelderse partijen werd ondertekend. Met Gelderland verduurzamen als doel.