Webinars

Laat je inspireren door onze webinars over het klimaat. Kies hieronder het onderwerp waarover je meer wilt weten. 

Kies je onderwerp:

De vernieuwde Menukaart Hitte

21 maart 2024

De Menukaart Hitte is vernieuwd. Het is nu nóg duidelijker welke stappen een gemeente kan nemen om de nadelige gevolgen van hitte aan te pakken. In dit webinar duiken we in de vernieuwde Menukaart én maken we de vertaalslag naar gebruik in de praktijk.

De KNMI-klimaatscenario's met een specifieke focus op hitte

2 november 2023

Janette Bessembinder van het KNMI praatte ons bij over de nieuwste klimaatscenario’s van 9 oktober 2023. We zoomen specifiek in op de hittescenario’s. 

Krijg een seintje bij nieuwe webinars via onze nieuwsbrief.

Wat Nederland kan leren van het effectieve hittebeleid in Frankrijk

5 oktober 2023

In dit webinar belicht Mathilde Pascal, Franse hitte-expert, de ontwikkelde hitterespons van Frankrijk na de dodelijke hittegolf (15.000 doden) in 2003.

De (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland​

24 mei 2023

Jonna Papaefthimiou, gouverneur van Oregon, bespreekt in dit webinar hoe Portland’s extreme hittegolf in 2021 heeft geleid tot nieuw hittebeleid. 

De hitteplannen bij lokale overheden

19 april 2023

Waar staan gemeenten in hun ontwikkeling van lokale hitteplannen? Een belangrijk instrument om ten tijde van een hittegolf adequate stappen te nemen.  

Hitte in bestaande woningen 2.0

6 maart 2023

Toenemende hitte leidt steeds vaker tot problemen in bestaande woningen. Dit zorgt bij veel mensen tot hittestress. Welke concrete maatregelen zijn effectief?

Hitte is nu een van de gevaarlijkste klimaatrisico's: wat is de hittestrategie voor 2023?

De speerpunten van hitteadaptatie in 2023

23 november 2022

Hitte is één van de gevaarlijkste klimaatrisico’s in ons land. Dit vraag om een gezamenlijk aanpak. Ontdek wat gemeenten nu al doen aan hitteadaptatie.

Hitte in bestaande woningen 2.0

6 maart 2023

Toenemende hitte leidt steeds vaker tot problemen in bestaande woningen. Dit zorgt bij veel mensen tot hittestress. Welke concrete maatregelen zijn effectief?

Airco: een vloek of zegen?

26 juni 2023

Een drietal experts belichten vanuit verschillende invalshoeken de airco als middel om te koelen tijdens warme dagen. Wat zijn de kansen en risico’s?

De (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland​

24 mei 2023

Jonna Papaefthimiou, gouverneur van Oregon, bespreekt in dit webinar hoe Portland’s extreme hittegolf in 2021 heeft geleid tot nieuw hittebeleid. 

Airco: een vloek of zegen?

26 juni 2023

Een drietal experts belichten vanuit verschillende invalshoeken de airco als middel om te koelen tijdens warme dagen. Wat zijn de kansen en risico’s?

De weg naar CO2-beprijzing door Provincie Utrecht

27 februari 2023

Provincie Utrecht hanteert een CO2-prijs van € 875,- per ton. Hoe ze tot dit besluit zijn gekomen en wat de vervolgstappen zijn, hoor je in dit webinar. 

Inzet van CO2-beprijzing bij gemeenten

24 mei 2023

CO2-beprijzing kan een rol kan spelen in sturing op de klimaatdoelen. Gemeente Amsterdam deelt haar ervaringen met de inzet van CO2-beprijzing. 

Inzet van CO2-beprijzing bij waterschappen

7 november 2023

Een webinar over de toepassing van CO2-beprijzing bij waterschappen. Hoe doen de waterschappen dat in de praktijk? Drie waterschappen aan het woord.

Ontgroeistrategieën, energiebesparing en hoe de psychologie helpt bij acceptatie

14 maart 2024

In dit webinar belichtten twee sprekers vanuit verschillende, én aanvullende invalshoeken het onderwerp ‘ontgroeien’ (ook wel degrowth ). Wat is het en hoe verandert het onze samenleving? Waarom roept ontgroeien zoveel weerstand op en wat zijn strategieën om hiermee om te gaan? 

De (hitte)lessen uit Portland en het Code Rood-scenario in Nederland​

24 mei 2023

Jonna Papaefthimiou, gouverneur van Oregon, bespreekt in dit webinar hoe Portland’s extreme hittegolf in 2021 heeft geleid tot nieuw hittebeleid. 

Airco: een vloek of zegen?

26 juni 2023

Een drietal experts belichten vanuit verschillende invalshoeken de airco als middel om te koelen tijdens warme dagen. Wat zijn de kansen en risico’s?