Klimaatverbond Nederland is een vereniging van publieke organisaties met ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. De uitvoering van diverse activiteiten is door het verenigingsbestuur gemandateerd aan Stichting Klimaatverbond Nederland. Samen treden Vereniging en Stichting op als een fiscale eenheid. 

Vereniging

KVK-nr: 40413004
RSIN 8165.76.397
IBAN NL54 TRIO 0212 2830 81 (alleen voor contributies)

De statuten van de vereniging zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel (volgens statuten):

 • de bevordering van een gezond milieu
 • het oriënteren op het klimaatadaptatievraagstuk en de mogelijke rol die de vereniging hierbij kan vervullen.

De verdere uitwerking wordt opgenomen in het jaarplan van Vereniging Klimaatverbond Nederland. Deze vind je hier via deze link: Jaarplan 2023 - Klimaatverbond Nederland.

Over het boekjaar 2021 is een jaarrekening voor Vereniging Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vind je hier via deze link: Jaarrekening 2021 - Vereniging Klimaatverbond Nederland.

Vereniging bestuursleden

Stephan Brandligt

Stephan Brandligt

Voorzitter
Wethouder gemeente Delft

Ronald van Meygaarden

Ronald van Meygaarden

Penningmeester
Burgemeester gemeente Boxtel

Margreet van gastel

Margreet van Gastel

Voormalig wethouder gemeente Arnhem

Tjisse Stelpstra

Tjisse Tjelpstra

Gedeputeerde provincie Drenthe

Mark Wit – Bestuur Klimaatverbond Nederland

Mark Wit

Wethouder Gemeente Rijswijk

Jop Fackeldey – Bestuur vereniging Klimaatverbond Nederland

Jop Fackeldey

Gedeputeerde provincie Flevoland

 • Stephan Brandligt

  Stephan Brandligt

  Voorzitter
  Wethouder gemeente Delft

 • Ronald van Meygaarden

  Ronald van Meygaarden

  Penningmeester
  Burgemeester gemeente Boxtel

 • Margreet van gastel

  Margreet van Gastel

  Voormalig wethouder gemeente Arnhem

 • Tjisse Stelpstra

  Tjisse Tjelpstra

  Gedeputeerde provincie Drenthe

 • Mark Wit – Bestuur Klimaatverbond Nederland

  Mark Wit

  Wethouder Gemeente Rijswijk

 • Jop Fackeldey – Bestuur vereniging Klimaatverbond Nederland

  Jop Fackeldey

  Gedeputeerde provincie Flevoland

Stichting Klimaatverbond Nederland

KvK-nr: 08168514
RSIN 818.850.218
IBAN: NL15 TRIO 0390 1307 61

De statuten van de stichting zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling 

Volgens statuten: de stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling, met name onderwerpen gerelateerd aan klimaatverandering door middel van het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van projecten die hier een bijdrage aan leveren, zowel in Nederland als elders op de wereld en zowel op korte termijn als voor toekomstige generaties. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Over het boekjaar 2020 is een jaarrekening voor Stichting Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vind je hier via deze link: Jaarrekening 2021 - Stichting Klimaatverbond Nederland.

Stichting bestuursleden

Stephan Brandligt

Stephan Brandligt

Voorzitter
Wethouder gemeente Delft

Ronald van Meygaarden

Ronald van Meygaarden

Penningmeester
Burgemeester gemeente Boxtel

Margreet van gastel

Margreet van Gastel

Voormalig wethouder gemeente Arnhem

 • Stephan Brandligt

  Stephan Brandligt

  Voorzitter
  Wethouder gemeente Delft

 • Ronald van Meygaarden

  Ronald van Meygaarden

  Penningmeester
  Burgemeester gemeente Boxtel

 • Margreet van gastel

  Margreet van Gastel

  Voormalig wethouder gemeente Arnhem

Anbi

ANBI - Klimaatverbond NederlandKlimaatverbond Nederland is volgens de Belastingdienst een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.