Klimaatverbond Nederland is een vereniging van publieke organisaties met ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. De uitvoering van diverse activiteiten is door het verenigingsbestuur gemandateerd aan Stichting Klimaatverbond Nederland. Samen treden Vereniging en Stichting op als een fiscale eenheid. 

Vereniging

KVK-nr: 40413004
RSIN 8165.76.397
IBAN NL54 TRIO 0212 2830 81 (alleen voor contributies)

De statuten van de vereniging zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling vereniging Klimaatverbond Nederland

De vereniging heeft ten doel (volgens statuten):

 • de bevordering van een gezond milieu
 • het oriënteren op het klimaatadaptatievraagstuk en de mogelijke rol die de vereniging hierbij kan vervullen.

De verdere uitwerking wordt opgenomen in de jaarplannen van Vereniging Klimaatverbond Nederland.

Bestuursleden Vereniging Klimaatverbond Nederland
 • Stephan Brandligt, (voorzitter), wethouder gemeente Delft
 • Margreet van Gastel, voormalig wethouder gemeente Arnhem
 • Ronald van Meygaarden, (penningmeester), burgemeester gemeente Boxtel
 • Berend de Vries, wethouder gemeente Tilburg
 • Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe
 • Greetje Bos, wethouder gemeente Breda

Over het boekjaar 2019 is een jaarrekening voor Vereniging Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vindt u hier via deze link: Jaarrekening 2019 - Vereniging Klimaatverbond Nederland.

Stichting Klimaatverbond Nederland

KvK-nr: 08168514
RSIN 818.850.218
IBAN: NL15 TRIO 0390 1307 61

De statuten van de stichting zijn op aanvraag te verkrijgen via het secretariaat van Klimaatverbond Nederland: 088-0238900.

Doelstelling stichting Klimaatverbond Nederland

Volgens statuten: de stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling, met name onderwerpen gerelateerd aan klimaatverandering door middel van het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van projecten die hier een bijdrage aan leveren, zowel in Nederland als elders op de wereld en zowel op korte termijn als voor toekomstige generaties. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuursleden Stichting Klimaatverbond Nederland
 • Stephan Brandligt, (voorzitter), wethouder gemeente Delft
 • Ronald van Meygaarden, (penningmeester), burgemeester gemeente Boxtel
 • Margreet van Gastel, voormalig wethouder gemeente Arnhem

Over het boekjaar 2019 is een jaarrekening voor Stichting Klimaatverbond Nederland opgesteld. Deze vindt u hier via deze link: Jaarrekening 2019 - Stichting Klimaatverbond Nederland.

Anbi

ANBI - Klimaatverbond NederlandKlimaatverbond Nederland is volgens de Belastingdienst een 'algemeen nut beogende instelling'. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.