Klimaatverbond Nederland is een van de weinige maatschappelijke organisaties die zowel op het gebied van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie actief is. Met een gedreven team kijken wij vooruit naar wat er zich vanuit de huidige afspraken, maar ook de doelen op de lange termijn – zoals het Parijsakkoord – de komende jaren gaat voordoen in deze domeinen. Bij deze belangrijke vragen pakken we onze rol als wegbereider.

Vanuit die positie analyseren we welke belemmeringen of kansen er nu liggen die (aan)gepakt moeten worden. Dat doen we door samen met onze leden en collega-organisaties de vraagstukken te onderzoeken, te analyseren, ze om te zetten in concrete projecten, daarmee te pionieren en de opgedane kennis te delen. Tref hieronder een aantal thema's waar wij momenteel actief in zijn.