Door het veranderend klimaat groeit de energievraag die samenhangt met de koeltebehoefte in rap tempo toe naar de energievraag die samenhangt met de warmtebehoefte. Die toenemende behoefte heeft dus grote invloed op onze energiehuishouding.

Dat verklaren we graag nader.

1. Korter stookseizoen, en toch ligt onze focus op verwarmen

Gemeenten moesten uiterlijk in 2021 de plannen af hebben.  Zo’n gemeentelijk plan heet de Transitievisie Warmte. In dat plan staat welke wijken of buurten in de periode tot en met 2030 aardgasvrij gemaakt gaan worden. De naam van het plan geeft al aan waar de focus ligt: bij het verwarmen. Uiteraard blijft warm water belangrijk, al is de belangrijkste energievrager razendsnel aan het verschuiven van “verwarming gebouw” naar “warm tapwater”. 

2. Warmere zomers: toenemende energievraag door behoefte aan koeling

Het opwarmende klimaat leidt zomers steeds vaker tot hittestress. Daarom neemt de behoefte aan koelte snel toe. Tot nu toe wordt hittestress vooral bekeken vanuit de klimaatadaptatie-opgaves. Daar ligt de focus op hittereducerende maatregelen in de openbare ruimte. De hitte versterkt de vraag naar actieve koeling: vooral de vraag naar airconditioning neemt sterkt toe. De toenemende energievraag die samenhangt met deze koeltebehoefte staat wereldwijd en in Nederland onvoldoende op de agenda. 

Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een aanpak die warmte én koelte in samenhang benadert. Eén ding moge duidelijk zijn: (hoge temperatuur)warmtenetten bieden die samenhang niet!  

Wat doet Klimaatverbond Nederland op gebied van koeltebehoefte?

Door middel van kennisdeling en samenwerking dragen wij bij aan de bewustwording van dit belangrijke vraagstuk. Zo dragen wij bij aan goede oplossingen voor zowel de warmte- als de koeltebehoefte.  

Over de koeltevraag is veel nog onbekend. Daarom trekken wij samen op met kennisinstellingen en andere partners. Samen werken we aan een overzicht van alle relevante informatie over dit belangrijke vraagstuk. Je kunt dit overzicht vinden op www.koelebuurt.nl. 

Hoe kunnen wij jouw organisatie helpen?

Bij nieuwbouw is het niet zo ingewikkeld om de warmte- en de koeltebehoefte in samenhang te ontwikkelen voor een wijk. Daar is het vooral een kwestie van doen. Bij de bestaande bouw is dat een stuk lastiger. Juist voor die wijken gaan wij graag met onze leden in gesprek. Ook al zijn er nog weinig ‘best practices’: wij delen graag onze inzichten.

De belangrijkste twee?

 • Begin in oude wijken (buurten) met een gerichte aanpak voor collectieve isolatiemaatregelen. Isolatie is altijd inclusief zonwering en ventilatie.
 • Begin zo snel mogelijk aan het gesprek met inwoners. Want de energietransitie – en zeker de overstap naar aardgasvrij – is een sociale transitie.

Ben je actief in een gemeente waarin gewerkt wordt op basis van één of beide van bovenstaande inzichten? Dan komen we graag met je in contact. Wij werken namelijk actief aan de opbouw van een Community of Practice zodat we elkaar blijven versterken.

Publicaties

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…

Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

Het beeld van de klimaatcrisis kantelt. Wie tot voor kort sprak over klimaatbeleid had het over de energietransitie en wie het over energietransitie in de gebouwde omgeving had presenteerde plannen…

Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

Ten tijde van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (1989) heette klimaatverandering in beleidstaal en in de volksmond ‘het broeikaseffect’. De motor achter de verandering van het klimaat was de stijgende temperatuur…

 • Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

  Biodiversiteit in de warmtetransitie: Een eerste verkenning

  Biodiversiteit is essentieel voor onze gezondheid, levenskwaliteit en economie en vormt daarmee de basis van een duurzame samenleving. Het is breed bekend dat die biodiversiteit enorm onder druk staat, ook…

 • Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

  Koelte: de blinde vlek in de klimaatcrisis. Aanpakken koeltebehoefte verrijkt de energietransitie.

  Het beeld van de klimaatcrisis kantelt. Wie tot voor kort sprak over klimaatbeleid had het over de energietransitie en wie het over energietransitie in de gebouwde omgeving had presenteerde plannen…

 • Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

  Hittestress en koeltevraag – inregelen op het nieuwe klimaat

  Ten tijde van het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (1989) heette klimaatverandering in beleidstaal en in de volksmond ‘het broeikaseffect’. De motor achter de verandering van het klimaat was de stijgende temperatuur…

Team Koeltebehoefte

Ethan Voerman – Klimaatverbond Nederland

Ethan Voerman

Inhoudelijk (Beleids)medewerker