Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs
worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper.

Klimaatverbond Nederland werkt met haar leden aan CO2-beprijzing. Uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper. Interne CO2-beprijzing kan bijvoorbeeld een rol spelen bij aanbestedingen of kosten-batenanalyses. Als een CO2-prijs onderdeel wordt van de totaalprijs van iets – en dat kan op verschillende manieren – wegen we de impact op het klimaat mee in onze besluiten. Dit maakt het voeren van maatschappelijk verantwoord beleid gemakkelijker en laagdrempeliger.

Publicaties

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over…

Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO<sub>2</sub>e in provinciaal beleid

Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO2e in provinciaal beleid

Op deze pagina vind je ‘Rekening houden met de toekomst; afwegingskader voor CO2 in provinciaal beleid’, een adviesrapport dat Klimaatverbond Nederland in opdracht van de provincie Utrecht heeft opgesteld. De synthese…

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO<sub>2</sub>-beprijzing 2022

Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten…

 • Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

  Eindrapportage Wegbereidersprogramma in provincie Fryslân en Drenthe

  In 2021 en 2022 heeft Klimaatverbond Nederland, samen met de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, gewerkt aan de tweede fase van het Wegbereidersprogramma CO2-beprijzing (je kunt hier meer lezen over…

 • Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO<sub>2</sub>e in provinciaal beleid

  Rekening houden met de Toekomst; Afwegingskader voor CO2e in provinciaal beleid

  Op deze pagina vind je ‘Rekening houden met de toekomst; afwegingskader voor CO2 in provinciaal beleid’, een adviesrapport dat Klimaatverbond Nederland in opdracht van de provincie Utrecht heeft opgesteld. De synthese…

 • Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO<sub>2</sub>-beprijzing 2022

  Rekenen met de Toekomst – Werkplaats CO2-beprijzing 2022

  In 2021 startte Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met Alliander en PIANOo, een serie webinars en werksessies, onder de noemer Werkplaats Rekenen met de Toekomst. Doel was om de eerste inzichten…

Team CO2-beprijzing

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Jos

Jos van der Schot

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Hansjurgen Heinen – Klimaatverbond Nederland

Hansjurgen Heinen

Inhoudelijk (Beleids)medewerker