Agenda

09 december 2021

9 december: Webinar CO2-beprijzing Rekenen met de Toekomst

Sturen op duurzame keuzes in beleid, investeringen en aanbestedingen is in het licht van de klimaatopgave onontkoombaar. CO2-beprijzing kan daarbij nu al als effectief instrument worden ingezet. CO2-beprijzing vindt plaats…

Lees meer