De Europese Unie (EU) bestrijdt klimaatverandering via een ambitieus EU-beleid en nauwe Europese samenwerking tussen de internationale partners. Ze is van plan om de uitstoot vóór eind 2030 met minstens 55% te verminderen. Tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. 

Green Deal

Om het eerste klimaatneutrale continent te worden werkt de EU aan de hand van een actieplan getiteld Europese Green Deal. De Europese Green Deal is onze routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Dat vraagt om een goede Europese samenwerking.  Dit lukt immers alleen als op alle beleidsdomeinen de klimaat- en milieuproblemen worden aangegrepen als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken. Hoe de EU dat aan de hand van de Europese Green Deal uitvoert leest u hier de website van de EU.

Europese samenwerking

Klimaatverbond Nederland vertaalt die visie naar ambitieus lokaal klimaatbeleid en focust zich binnen die visie op een aantal thema's. Die thema's vindt u hier. Om onze bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen werken wijzelf nauw samen met een tweetal Europese organisaties, die op hun beurt nauw samenwerken met de EU.

Energy Cities

Een van die organisaties is Energy Cities. Energy Cities is een netwerk van meer dan 1.000 lokale overheden verspreid over 30 Europese landen. Deze Europese partner gelooft dat de energietransitie om meer gaat dan alleen hernieuwbare energie of geweldige technologieën: het gaat om een ​​verstandig gebruik van hulpbronnen en het versterken van de lokale participatie en het welzijn in een democratisch Europa. Bekende projecten die wij samen met Energy Cities doen zijn:

Climate Alliance

Ook werken we nauw samen met Climate Alliance. Via de Climate Alliance werken zo'n 1.800 aangesloten gemeenten en districten in 27 Europese landen, evenals een verscheidenheid aan regionale overheden, ngo's en andere organisaties actief aan de strijd tegen klimaatverandering. In termen van leden is Climate Alliance het grootste Europese stedennetwerk dat zich toelegt op klimaatactie. Onze leden, variërend van kleine plattelandssteden tot steden met miljoenen inwoners, aanvaarden klimaatverandering als een wereldwijde uitdaging die lokale oplossingen vereist: zij ondernemen een breed scala aan maatregelen om deze emissiekloof te dichten, waarbij de nadruk vooral ligt op een mix van energieopslag, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Bekende projecten die wij samen met Climate Alliance doen zijn:

Hoe kunnen wij uw organisatie helpen?

Als lid van Klimaatverbond Nederland moedigen wij Europese samenwerking aan en verbinden wij uw ambitieus lokaal klimaatbeleid graag aan het klimaatbeleid van de EU en vice versa. Wat wij onder meer doen:

  • Het aanbieden van ondersteuning en informatie aan onze leden (voortkomend uit de samenwerking met de Europese partners). Op verzoek en/of via de website, social media en nieuwsbrief van Klimaatverbond Nederland;
  • Het "pluggen" van Europese projecten en campagnes die bijdragen aan bewustwording en actiebereidheid met betrekking tot klimaatverandering binnen ons netwerk;
  • Het creëren van toegang tot Europese (netwerk)organisaties en partners;
  • Het onderzoeken of en welk sponsor-/partnerschap (bijvoorbeeld met een bedrijf) in Europese context wenselijk zou kan zijn voor uw organisatie;
  • Het versterken van jeugdparticipatie op lokaal, nationaal, Europees en wereldniveau

Projecten

Week van Lokaal Klimaatbeleid

Elk jaar organiseren wij het online evenement Week van Lokaal Klimaatbeleid. In verschillende themasessies stellen we vanuit onze rol als wegbereider een week lang urgente klimaatvraagstukken centraal. Onze experts en samenwerkingspartners…

Kinderklimaattop

Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen in Nederland voor nodig! Wethouder Sebastian Dinjens en Klimaatverbond-directeur Petra Lettink roepen daarom alle kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun school aan te melden!

European City Facility (EUCF)

Gemeenten en lokale overheden spelen een sleutelrol in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma’s voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles.

Team Europese samenwerking

Petra

Petra Lettink

Projectleider

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Hansjurgen Heinen – Klimaatverbond Nederland

Hansjurgen Heinen

Inhoudelijk (Beleids)medewerker