Wat is een klimaatfonds? Waarom is zo'n fonds belangrijk? En wat zijn de voordelen van zo'n klimaatfonds? Vrijwel álle Nederlandse gemeenten, zeer veel organisaties en instellingen, kopen groene elektriciteit en klimaatgecompenseerd gas in ten behoeve van de eigen energievoorziening. Via de daaraan gekoppelde garanties van oorsprong en CO2-credits betalen gemeenten, via hun energierekening, een substantieel bedrag voor het ‘vergroenen’ van hun energievoorziening. Dat bedrag kan anders en effectiever besteed worden via een lokaal/mondiaal Klimaatfonds. 

Door te stoppen met inkoop van garanties van oorsprong voor groene elektriciteit en certificaten voor klimaatgecompenseerd aardgas krijgen gemeenten financiële ruimte om een lokaal klimaatfonds te vullen. Daarmee gaan ze – regionaal – een contract aan met een coöperatieve energieleverancier. En in die samenwerking zorgen ze ervoor dat het gemeentelijke energiegebruik voorzien wordt van lokaal en regionaal opgewekte duurzame elektriciteit. De gemeenten verbinden zich ook met de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG-gemeenten) en onderzoeken hoe een deel van het lokaal klimaatfonds ingezet kan worden voor samenwerking met partners in het mondiale Zuiden.

Wat doet Klimaatverbond Nederland op gebied van het klimaatfonds?

Het klinkt simpel. De uitwerking ligt complexer. Toch is het mogelijk. Er zijn namelijk al gemeenten die aan de slag zijn gegaan met zo'n klimaatfonds. Klimaatverbond Nederland zet zich daarom in op de verdere verkenning en ontwikkeling van een lokaal/mondiaal klimaatfonds. Door een verschuiving te creëren van de besteding van middelen wordt de uitvoering van lokaal klimaatbeleid versneld en versterkt dit de bewustwording van een urgente aanpak van de klimaatcrisis binnen de gemeente en haar maatschappelijke partners. 

In onze projectbeschrijving geven wij concrete inhoud hoe een gemeente (of provincie of waterschap) met de verandering van energie-inkoop een lokaal klimaatfonds kan opzetten en welke ondersteuning onze organisatie daarbij kan bieden. Ben je als gemeente geïnteresseerd in (de ontwikkeling van) een klimaatfonds? Laat het ons graag weten via: communicatie@klimaatverbond.nl.

Publicaties

Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

Gemeenten hebben, vaak zonder het te beseffen, een berg geld beschikbaar voor krachtig duurzaam energie- en klimaatbeleid. Het is het geld dat ze nu uitgeven aan groencertificaten voor inkoop van…

  • Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

    Een Klimaatfonds: regie via inkoop van lokale groene stroom

    Gemeenten hebben, vaak zonder het te beseffen, een berg geld beschikbaar voor krachtig duurzaam energie- en klimaatbeleid. Het is het geld dat ze nu uitgeven aan groencertificaten voor inkoop van…

Team

Hansjurgen Heinen – Klimaatverbond Nederland

Hansjurgen Heinen

Projectleider

Dieuwertje

Dieuwertje Walch

Inhoudelijk (Beleids)medewerker

Jos

Jos van der Schot

Inhoudelijk (Beleids)medewerker