Informeer naar lidmaatschap

Als inhoudelijke ledenorganisatie van decentrale overheden bieden wij u een lerend netwerk voor kennisdeling en ‘samen optrekken’ om de energietransitie en klimaatadaptatie voortdurend te versnellen. Daarnaast geeft u met uw lidmaatschap uiting aan het belang dat u hecht aan uw lokaal klimaatbeleid.

We zien u graag als lid bij Klimaatverbond Nederland. Met uw lidmaatschap draagt u bij aan een veerkrachtig en daadkrachtig lokaal klimaatbeleid. Samen gaan we voor een toekomstbestendig Nederland. Informeer hiernaast naar de mogelijkheden van een lidmaatschap, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.