Vanaf 25 mei start de eerste ronde van de European City Facility (EUCF). De EUCF is een snelle, vereenvoudigde financiële ondersteuning op maat (in de vorm van € 60.000,- forfaitaire bedragen) en gerelateerde diensten die worden verleend aan ongeveer 200 steden en gemeenten om hen in staat te stellen relevante investeringsconcepten te ontwikkelen.

Die investeringsconcepten moeten gerelateerd zijn aan het versnellen van de energietransitie in een gemeente.

EUCF

De EUCF vindt dat Europese steden hun zegje hebben over hoe de financiële en technische steun van de EUCF zal worden gebruikt om in hun behoeften te voorzien. Tevens is de EUCF bereid hen te helpen om de hindernissen te overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd bij de financiering en uitvoering van hun ambitieuze energie- en klimaatstrategieën.

Gemeente spelen sleutelrol in energietransitie

De EUCF vindt dat gemeenten en lokale overheden een sleutelrol spelen in een duurzame Europese energietransitie. Ze hebben een enorm potentieel om uitgebreide investeringsprogramma's voor duurzame energie op te zetten (d.w.z. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie). Ze spelen ook een sleutelrol bij het bundelen van kleinere projecten in grotere investeringsportefeuilles en bij het mobiliseren van de aanzienlijke financiële middelen die nodig zijn voor de energietransitie.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van de EUCF start op maandag 25 mei de aanvraagprocedure. De aanvragen kunnen vervolgens worden ingestuurd tot 2 oktober 2020. Na 2 oktober sluit de eerste ronde en worden alle aanvragen beoordeeld. Aanvragen dienen onderbouwd te worden aan een aantal criteria (binnenkort bekend). De aanvragen die positief worden beoordeeld kunnen eind december/begin januari de financiële ondersteuning ontvangen.

Helpdesk

De EUCF beschikt over een helpdesk om te ondersteunen bij de aanvragen. De helpdesk kan ook worden geraardpleegd wanneer de aanvraag in de eerste ronde op bepaalde criteria wordt afgewezen. Met de optimalisatie van het eerste plan kan in de volgende ronde opnieuw een aanvraag worden gedaan voor de financiering. Ook wij kunnen als partner van de EUCF meekijken met de aanvragen.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is binnenkort op deze pagina te downloaden. Op het moment van dit schrijven, is aanvragen nog niet mogelijk. 

Voor meer informatie over de EUCF klik hier voor de officiële website.

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 864212 - EUCF