Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam dat vorige week werd afgerond.

Hitte-eilandeffect
Uit het onderzoek blijkt dat in steden 's zomers sprake is van een hitte-eilandeffect. Tijdens windstille nachten kan het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied oplopen tot 8 graden Celsius. Uit metingen met satellieten boven Rotterdam blijkt dat versteende wijken in de buurt van veel industriële activiteit een hoge gemiddelde oppervlaktetemperatuur te hebben.

Gevolgen van hitte op de mens
Hittestress kan leiden tot warmteziekten en sterfte, en kan ook invloed hebben op het menselijk gedrag (bijvoorbeeld agressiviteit oproepen) en op de slaapkwaliteit. Over het algemeen kan blootstelling aan warmte leiden tot warmte uitslag, hittekrampen, hitte-uitputting en hitteberoerte. Voor heel Nederland neemt de sterfte tijdens hittegolven met zo'n 12 procent toe. Ook gaf de GGD aan dat in de zomer van 2006 rond de 600 hitte gerelateerde klachten binnen zijn gekomen bij huisartsen in de regio Rijnmond.

Download het eindrapport Hittestress in Rotterdam (eindrapport KvK HSRR05, Hotspot Regio Rotterdam).

Meer informatie: Klimaat voor Ruimte, TNO en EU project Future Cities.