Een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers in een betaalbaar gebouw: dat is de missie van de Green Deal Scholen. Wij vragen u de Green Deal scholen op de agenda te plaatsen van het OOGO of LEA in uw gemeente. Wanneer u als gemeente samen met de schoolbesturen aan de slag wilt dan staan wij klaar met raad en daad om u op het goede spoor te krijgen en eventueel hobbels te overwinnen.

De Green Deal Scholen is op initiatief van Klimaatverbond Nederland ontwikkeld samen met de PO-raad en VO-raad en in goed overleg met schoolbesturen en gemeenten. De Green Deal Scholen is bedoeld om hen te helpen bij het verbeteren van hun schoolgebouwen.
De Green Deal Scholen is er voor schoolbestuurders, schoolleiders, onderwijshuisvestingsspecialisten en gemeenten die werk willen maken van gezonde en betaalbare schoolgebouwen. Dus staat u voor een renovatie of wilt u iets doen aan uw hoge energierekening, meldt u dan bij onze Helpdesk.

Om het bereik en de impact van de Green Deal Scholen zo groot mogelijk te maken gaan we ‘op visite’ bij schoolbesturen en gemeenten. Ambassadeurs uit het veld vertellen waarom zij duurzaamheid belangrijk vinden en hoe zij dat binnen hun organisatie hebben opgepakt en uitgevoerd. De ambassadeurs zijn schoolbestuurders, gemeenteambtenaren en wethouders die ervaring hebben met verduurzamen en het binnenklimaat verbeteren van schoolgebouwen en hun ervaringen willen delen.

Wanneer u de Greendeal Duurzame Scholen op de agenda zet, kunt u dit aangeven bij de helpdesk van de Green Deal Scholen. Wij regelen dan een ambassadeurs die een enthousiast verhaal kan vertellen over de kansen die verduurzaming van schoolgebouwen oplevert.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.greendealscholen.nl.
Wanneer u interesse hebt om een bijdrage te leveren als ambassadeur aan de Green Deal Scholen dan kunt ook contact opnemen met:

Ruud van Vliet,  06-22477934 of
Paul Basset  0621502416