Op maandag 25 juni tekende de regio Stadsgewest Haaglanden als eerste Nederlandse regio het Covenant of Mayors in aanwezigheid van de president van de Europese Commissie José Manuel Barroso.

Tijdens deze jaarlijkse ondertekeningsceremonie in Brussel tekende Burgemeester Jan Hoekema van gemeente Wassenaar voor Stadsgewest Haaglanden en Burgemeester Arnoud Rodenburg tekende voor zijn eigen gemeente Midden-Delfland. Rodenburg is tevens ambassadeur van het Nederlandse netwerk rondom het burgemeestersconvenant.

Alle ondertekenaars van dit snelgroeiend netwerk van inmiddels meer dan 4500 Europese gemeenten, committeren zich aan de doelstelling om in 2020 in elk geval 20% energie te besparen, 20% duurzame energie op te wekken, en 20% van hun CO2 te reduceren. In Nederland zal het netwerk aan het einde van dit jaar uit zo'n 40 Nederlandse ondertekenaars (gemeenten en regio's) bestaan, waaronder alle grote en middelgrote gemeenten die nu al lid zijn.

Als ambassadeur voor het burgemeestersconvenant in Nederland adviseert Burgemeester Rodenburg, samen met non profit organisatie het Klimaatverbond, gemeenten en regio's om toe te treden tot het Covenant of Mayors. Rodenburg: "Toetreding tot dit netwerk is een belangrijke manier om aansluiting te vinden en te houden bij Europa." Als gemeenten gebruik willen maken van europese subsidieregelingen is het noodzakelijk om in Brussel zichtbaar te zijn. Vooral kleinere gemeenten kunnen profiteren van de ondertekening van het burgemeestersconvenant in regio-verband.

Voorafgaand aan de ondertekening zijn de twee Nederlandse burgemeesters uitgenodigd om deel te nemen aan een exclusieve ontmoeting met de Eurocommisaris voor Energie, Günther Oettinger. Burgemeester Jan Hoekema bracht in deze ontmoeting naar voren dat fiscale gelijkstelling voor auto's op schone brandstoffen en het aanpassen van subsidieregelingen ten behoeve van glastuinbouw dringend gewenst is. Op deze manier kan de transitie naar klimaatneutraal transport en klimaatneutrale glastuinbouw versneld worden.  

Daarnaast vroeg Burgemeester Rodenburg erkenning voor de belangrijke bijdrage die door lokale overheden wordt geleverd aan het realiseren van de Europese klimaatdoelen. Met bijna 3000 energieplannen die door de ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant momenteel worden uitgevoerd is een besparing van 28% in 2020 gemoeid; dat is substantieel. Een belangrijk doel van de bijeenkomst met Oettinger is de inspanningen van lokale overheden erkend te krijgen en ondersteund met adequaat beleid en financiering.

Meer informatie: www.burgemeestersconvenant.nl en www.eumayors.eu.