Het kabinet straalt geen duurzame ambitie uit. Ook schept de regering geen consistent investeringsklimaat voor groene energieproductie. Dat concludeert de PwC Duurzaamheidsbarometer.

Persbericht PwC:
>> (...) Aan de jongste PwC Duurzaamheidsbarometer deden 213 Nederlandse beleidsmakers op het terrein van duurzaam ondernemen mee. De groep bestond uit directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken. Slechts 13% vindt dat het regeerakkoord duurzame ambitie uitstraalt. Het regeringsbeleid leidt daardoor de komende jaren niet tot meer duurzaam ondernemerschap, zo vrezen zij. Het belangrijkste effect van het beleid is dat Nederland haar positie in het internationale milieudebat verliest, zo menen de beleidsmakers.

Kritisch

De ondervraagden zijn uitermate kritisch over het duurzaamheidbeleid van het kabinet. Zo is volgens 91% een consistent investeringsklimaat essentieel voor verduurzaming van de energieproductie. Slechts 16% meent dat het kabinet daadwerkelijk een consistent investeringsklimaat schept. 'Ondernemers weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast vindt ruim twee derde dat het regeerakkoord onvoldoende duidelijk maakt wat het onder een green deal verstaat en is twee derde niet blij dat het kabinet het mes in de regeling voor duurzaam beleggen steekt. Slechts 18% gelooft dat het regeringsbeleid de komende vier jaar leidt tot meer duurzaam ondernemerschap', aldus Klaas van den Berg, sustainability-leader bij PwC.

Weinig vertrouwen

Volgens Van den Berg geeft de barometer een beeld dat het stimuleren van duurzame energie van de regeringsagenda af is. 'Er is weinig vertrouwen dat er veel van het duurzaamheidbeleid terechtkomt. Helemaal nu het huidige kabinet de doelstelling voor duurzame energie naar beneden heeft bijgesteld en als streefcijfer de bindende Europese doelstelling van 14% hanteert. In dat licht is het niet vreemd dat beleidsmakers in het bedrijfsleven vrezen dat Nederland haar positie in het internationale milieudebat aan het verliezen is.' Respondenten noemen dit laatste het belangrijkste effect van het regeringsbeleid.

Eenvoudiger

Een ruime meerderheid (84%) pleit voor vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures rondom duurzame projecten. Een meerderheid vindt daarnaast dat het kabinet moet inzetten op het versterken van lokale energiebedrijven. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten, particulieren en verenigingen nadenken over het oprichten van een eigen lokale energiebedrijf. Daarmee willen ze inspelen op de behoefte aan duurzame energie.

Invloed economie

De barometer meet ook halfjaarlijks de impact van de economie op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. De grootste groep bedrijven (57%) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de huidige stand van de economie. De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een langetermijnstrategie. Van de onderzochte bedrijven ziet meer dan een derde in de huidige stand van de economie aanleiding om zich meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Dat is een fors hoger percentage dan de 21% van de vorige meting. Deze groep geeft in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen. Ook kostenbesparing vormt een belangrijke reden. Deze groep ziet in dat duurzame projecten een onderscheidend vermogen en economische waarde hebben. 'Het bedrijfsleven lijkt langzaam de rol van de overheid over te nemen als aanjager van een duurzame economie. De volgende barometer zou moeten bevestigen dat er daadwerkelijk een grotere investeringsbereidheid begint te ontstaan in het bedrijfsleven', aldus Klaas van den Berg. <<

Enkele conclusies uit de Barometer:
>> (pagina 9)

  • nttHet huidige regeerakkoord straalt totaal geen duurzaamheid uit.
  • nttDe respondenten zijn niet te spreken over hoe het huidige kabinet omgaat met duurzaamheid.
    tDe overheid zou meer geld moeten steken in maatregelen voor ondernemers die de economie duurzamer maken.
  • nttHet regeerakkoord is onduidelijk op dit gebied, creëert geen consistent duurzaam investeringsklimaat en zal dan ook niet leiden tot meer duurzaam ondernemerschap.
  • nttMet name een consistent investeringsklimaat vindt men essentieel voor duurzame energievormen.
  • nttWel zegt bijna 30% dat het een goede zaak is dat het mes in de fiscale regeling voor duurzaam beleggen gaat.
  • nttEn bijna de helft vindt het terecht dat de huidige subsidieregeling voor duurzame energie op de schop gaat. Het lijkt alsof men het goed vindt dat er iets gebeurt, alleen hoe dat in het regeerakkoord opgenomen is, spreekt niet aan. << 

Bron:
PwC, 7 februari 2011  
PwC Duurzaamheidsbarometer, februari 2011 (pdf, 37 pag.)