De 'Routekaart afvalwaterketen 2030' van de VNG en de Unie van Waterschappen bevat veel inspirerende voorbeelden voor lokaal klimaatbeleid. Ter inspiratie zijn twaalf kansen uitgelicht in de Kansenkaart Afvalwaterketen, die gemeenten inzicht geeft in wat waterschappen kunnen bieden. Door samen te werken met het waterschap kunnen gemeenten gezamenlijk onderzoeken op welke locatie(s) mogelijke kansen liggen voor toekomstige ontwikkelingen en uitvoering van plannen op het gebied van lokaal klimaatbeleid.

Een mooi voorbeeld is Energiefabriek Den Bosch. Het waterschap wil op de rioolwaterzuivering groen gas produceren voor vrachtwagens van het gemeentelijk afvalbedrijf en krijgt daarvoor van de gemeente warmte terug voor het eigen zuiveringsproces. Het overige biogas gaat via een pijpleiding naar het bedrijfsleven.

De Kansenkaart Afvalwaterketen is onderverdeeld in de categorieën 'Duurzame elektriciteit', 'Warmte en Koude', 'Biogas' en 'Water als grondstof' en omschrijft de volgende twaalf kansen:

 1. nttZon en wind op terreinen
 2. nttElektriciteit en warmte van de rioolwaterzuivering
 3. nttWaterkracht in rivieren en kanalen
 4. nttWarmte uit rioolwater
 5. nttWarmte uit douchewater in woningen
 6. nttKoude uit diepe plassen
 7. nttHittestress in de stad bestrijden
 8. nttBiogas uit zwart water
 9. nttGroen gas van rioolwaterzuivering voor voertuigen
 10. ntt(Her)gebruik hemel-, drink- en douchewater
 11. nttRecycling afvalwater voor landbouw of industrie
 12. nttGrondstoffen uit rioolwater

Meer informatie over de Kansenkaart Afvalwaterketen is te vinden op de websites van de Unie van Waterschappen en Samenwerken aan Water.