Het initiatief EUCF omvat een Europese financiële steun van € 60.000,- voor lokale autoriteiten om investeringsconcepten te ontwikkelen met betrekking tot hun klimaat- en energie-actieplannen.

In dat kader organiseerden wij een webinar met meer informatie en uitleg over deze financiering. Het webinar ging behalve het "wat en waarom" ook in op de vraag "voor wie" is deze financiering. Tevens werd de "Hoe maken gemeente aanspraak op deze financiering"-vraag uitgebreid beantwoord. Tijdens het webinar was er voor de deelnemers ook de gelegenheid om vragen te stellen.

Webinar gemist?

Naar aanleiding van het webinar is er ook een registratie gemaakt. Klik op de onderstaande video om deze registratie terug te zien. De video biedt de gelegenheid om voor- en achteruit te scrollen.

Presentatie

De gebruikte presentatie in de video vindt u via deze link. De presentatie in deze link is veel uitgebreider. Het is deels in het Nederlands (algemene informatie) en deels in het Engels (aanvraagprocedure). Dat niet alles is vertaald heeft te maken met de overeenkomsten van de aanvraagprocedure die de presentatie vertoond met de Engelstalige website van het EUCF. 

Calls

De eerste call sluit op 2 oktober a.s. Daarna volgt een beoordelingsronde met aansluitend 11 toewijzingen in de regio waarin Nederland zich bevindt (zie voor een uitleg over de regio's de video of presentatie). De tweede call volgt in het voorjaar van 2021, de derde call in het najaar van 2021 en de laatste call in het voorjaar van 2022.

De gegeven informatie in de video en presentatie betreft de algemene informatie die u kunt gebruiken tijdens alle calls. Indien uw aanvraag niet wordt gehonoreerd in de eerste call, dan kunt u deze - voorzien van optimalisaties - opnieuw indienen. Het indienen van de calls kan via deze link op de website van de EUCF.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure? Neem dan contact op met de toegewezen counrty expert voor onze regio. Dat is Nanne Zwagerman. Hij is te bereiken via: ce.netherlands@eucityfacility.eu.