In 2017 bestaat Klimaatverbond Nederland 25 jaar. Dit vieren wij graag samen met u, temeer omdat we ook 25 jaar klimaatbeleid hebben meegemaakt. Wat betekent het nu om al die jaren lid te zijn van vereniging Klimaatverbond Nederland en denkt u mee over de invulling van het jubileumjaar met als thema 'een oefening in aardgasloos denken'?

Op de agenda van de ALV: Jaarplan 2016, jaarverslag en jaarrekening 2015, een gesprek over actuele ontwikkelingen én een feestelijke vooruitblik op het 25-jarige jubileum in het verkiezingsjaar 2017!