Klimaatverbond Nederland kan terugkijken op een zeer geslaagde ledendag. Diverse workshops, presentaties en discussies over energiebesparing en klimaatadaptatie vormden de rode draad van de ledendag, die op 17 september plaatsvond in het stadhuis van de gemeente Amersfoort en door ruim honderd leden werd bezocht. Om uw deelgenoot te maken van alles wat de revue is gepasseerd, hebben wij voor u diverse interviews, workshops en impressies op een rijtje gezet.

Beeldfragmenten

Sfeerimpressie ledendag

Key note speech Marjan Minnesma (directeur Urgenda)
"De tijd van pappen en nathouden is voorbij" (volledige key note speech)
"De tijd van pappen en nathouden is voorbij" (samenvatting key note speech)

Interview Stephan Brandligt (voorzitter Klimaatverbond Nederland)
“Het actuele vluchtelingenvraagstuk is mede een gevolg van klimaatverandering”

Interview Yvonne Kemmerling (wethouder gemeente Amersfoort)
"We zitten als gemeente op het goede spoor, maar kunnen het niet alleen"

Interview Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland)
“Heel veel gemeenten moeten nog beginnen aan serieus adaptatiebeleid”

Interview Stefan Kuks (watergraaf Waterschap Vechtstromen)
“Klimaatveranderingen als algemeen vraagstuk voor de stad adresseren”

Interview Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland)
“Parijs-verklaring roept Rijk en EU op tot harde actie”

Interview Margreet van der Woude (gemeente Haarlem)
"Draaimolen zorgt voor vliegwieleffect bij duurzaamheidsprojecten"

Documentatie

Sfeerimpressie ledendag

Workshop 'Meer energiebesparing in het komende stookseizoen'

Workshop 'Lokale Energie Etalage'

Workshop 'Kansrijke aanpakken voor energiebesparing'

Workshop 'Hoe betrekken we de samenleving bij klimaatadaptatie?'

Workshop 'Klimaatadaptatie bij een gemeente'