Op 17 november jl. vond voor de 6e keer het jaarlijkse evenement HIER Opgewekt plaats. Met meer dan 900 bezoekers en een ruim aanbod aan sessies is dit de ontmoetingsplek waar lokale energie-initiatieven kennis delen met elkaar en met (klimaat)experts in contact kunnen komen. De Lokale Energie Etalage (LEE) was er dit jaar wederom bij.

ntAlle duurzame date op een rij

De Lokale Energie Etalage heeft als doel om bestuurders, raadsleden, ambtenaren, burgers, bedrijven en andere partijen te inspireren en te informeren met gegevens op hun eigen lokale schaalniveau. Dat doet de LEE door vijf thema’s uitvoerig onder de aandacht te brengen: wonen, diensten, maatschappelijk vastgoed, hernieuwbare energie en mobiliteit.

ntGemeenten tonen veel interesse

Opvallend dit jaar is - met de verkiezingen in aantocht – dat de aanwezige lokale initiatieven uit de verschillende gemeenten veel interesse toonden voor energiedata van hun gemeente. Ze wilden graag weten hoe hun gemeente er voorstaat en hoe zij aan de slag kunnen gaan met de gratis voorhanden liggende data. Ook de lokale initiatieven, de iconen in de Lokale Energie Etalage, trokken de aandacht als inspiratie.

ntGemeenteraadsverkiezingen

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk om van klimaat een hoofdthema te maken. De energietransitie en klimaatverandering zullen van grote invloed worden op maatschappelijke en economische ontwikkelingen in onze samenleving. Ook op lokaal niveau. Nu in Den Haag de eerste inhoud voor de toekomstige klimaatagenda is geformuleerd, worden op lokaal niveau de klokken gelijk gezet. Met de informatie die de LEE weergeeft kan een goede lokale strategie en aanpak geformuleerd worden die daarop inspeelt.

Naast de informatie van de LEE helpt ook deze handreiking die is geschreven door Klimaatverbond Nederland.

Voor vragen over de Lokale Energie Etalage of de Energie Enquête kunt u contact opnemen met Martha Klein via info@lokaleenergieetalage.nl. Voor vragen over de Lokale Iconen of het aanleveren hiervan kunt u contact opnemen met Ariane Lelieveld via ariane.lelieveld@klimaatverbond.nl.