Basisscholen in Nederland opgelet: de Groene Voetstappen Week komt er weer aan. Dit jaar vindt de actie plaats van 19 t/m 23 september 2022. Deze Groene Voetstappen Week is een laagdrempelige actie na de zomervakantie die aanzet tot klimaatbewust gedrag en minder verkeer rond de school. Het project maakt onderdeel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit. 

Doen jullie ook mee?

De actie werkt als volgt: In de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of met de fiets naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Als leerlingen extra duurzame activiteiten uitvoeren, kunnen ze Gouden Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor klimaatproblemen. 

Praktische gegevens

  • Wat: Actieweek voor basisscholen met bewustwordingsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, energie en natuur
  • Wanneer: 19-23 september 2022 (of andere week naar keuze, bijv. rondom het verkeersexamen)
  • Voor wie: Groep 1 t/m 8
  • Kosten: Aan dit project zijn geen kosten verbonden
  • Tijdsduur: Dagelijkse tijdinvestering van 30 tot 60 minuten
  • Aanmelden: Dat kan tot 2 september via dit formulier

Kerndoelen

Groene Voetstappen wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal en een extra Gouden Voetstappen menu. Groene Voetstappen sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en samenleving en Natuur en techniek. 

Leerlingen leren

  • zorg te dragen voor hun lichamelijke gezondheid;
  • zich redzaam te gedragen als verkeersdeelnemer en als consument; 
  • met zorg om te gaan met het milieu; en
  • over het klimaat en leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Verkeersveiligheid

De Groene Voetstappen week vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Tevens een goed moment om ouders te attenderen op de verkeersveiligheid rondom school.. Ook is het voor leerlingen gezond om met de fiets of voet naar school te komen, en de meeste leerlingen wonen meestal ook op fietsafstand van de school. 

Mocht het moment na de zomervakantie toch niet goed uitkomen om aan dit project deel te nemen, dan is het mogelijk om het ook te combineren met het verkeersexamen later in het schooljaar. Ook dan is het voor leerlingen én ouders goed om zich bewust te zijn van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. 

Dit project biedt genoeg handvatten aan om op elk moment in het schooljaar  de verkeersveiligheid aan te pakken rond de schoolomgeving. De uitvoering van de Groene Voetstappen Week wordt verzorgd door Vereniging GDO

Doen de leerlingen van jullie school dit jaar (weer) mee? 

Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!