Met het Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL) wordt de duurzaamheid van bestaande en nieuwbouw wijken gemeten. Na zes jaar ervaring met de eerste versie van de DPL methode is het tijd voor een nieuwe versie.

Zes jaar geleden kwam de eerste versie van de DPL methode op de markt. Vaak met als doel de duurzame prestatie van wijken te verbeteren. Na projecten in meer dan 100 wijken verspreid over Nederland werd het tijd om alle kennis en ervaringen in een nieuwe versie van het programma te verwerken. Deze versie is nu gereed. Ook de nieuwe versie is weer gebaseerd op de Planet, People, Profit indeling. Deze drie P's zijn in DPL onderverdeeld in 25 aspecten. Door voor een wijk voor ieder aspect gegevens in het programma in te voeren, wordt per aspect een score berekend: een rapportcijfer van één tot tien. De scores van de wijk worden vergeleken met een referentiewijk, zodat bepaald kan worden of de score voldoende of onvoldoende is. Met behulp van DPL wordt zo in één oogopslag duidelijk wat sterke en zwakke duurzaamheid aspecten van een wijk of plan zijn.

Andere aspecten
Een methode om duurzaamheid van wijken te meten kan niet stilstaan: nieuwe aspecten blijken voor gemeentes van belang, ambities verschuiven en normen worden aangescherpt. In de nieuwe versie zijn daarom onder andere aspecten over klimaat (adaptatie en mitigatie), biodiversiteit en participatie opgenomen. DPL wordt ontwikkeld door IVAM, het adviesbureau over duurzaamheid van de Universiteit van Amsterdam. Voor belangstellenden is op de website van IVAM meer informatie en een demoversie van DPL 3.0 beschikbaar.

Meer informatie via dezelink. (bron Duurzaam Gebouwd via Twitter @ClimateNL)