Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt elk jaar één tot drie procent lichter. Echte duisternis is bijna niet meer te vinden. Veel aanlichting van gebouwen, reclameverlichting langs wegen en wegverlichting brandt de hele nacht door terwijl er nauwelijks iemand langs komt. Met de organisatie van de Nacht van de Nacht willen de Natuur- en Milieufederaties aandacht vragen voor onnodige lichthinder en energieverspilling tegengaan. Minder verlichting betekent minder CO2-uitstoot en daardoor minder vervuiling.

Wat is de Nacht van de Nacht?

De Nacht van de Nacht is een initiatief van de twaalf Natuur- en Milieufederaties waarin wordt samengewerkt met onder andere IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, sterrenwachten, gemeenten, bedrijven en meer dan 300 kleinere initiatieven in het hele land. Tijdens de Nacht van de Nacht, op 24 oktober 2015, worden er samen met deze partners meer dan 300 evenementen georganiseerd en zullen weer zo’n 200 gemeenten en bedrijven de lichten doven van toonaangevende kantoren en gebouwen zoals de Dom, de Euromast en Tweede Kamer.

Genieten van het duister

Afgelopen jaar was de Nacht van de Nacht een groot succes. Door heel Nederland werden er honderden evenementen georganiseerd in het duister waar meer dan 30.000 mensen van hebben genoten. Ook doofden gemeenten en bedrijven massaal de aanlichting van gebouwen tijdens de Nacht van de Nacht.

Meedoen

Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht al voor de elfde keer georganiseerd. De organisatie hoopt er dit jaar een nog groter succes van te maken. Hiervoor is de Natuur- en Milieu Federatie op zoek naar nieuwe gemeenten die zich willen aanmelden en op 24 oktober zoveel mogelijk openbare-, reclame- en sierverlichting willen doven.

Meer informatie?

Op de website www.nachtvandenacht.nl vindt u meer achtergrondinformatie en een pagina waar gemeenten en bedrijven zich kunnen aanmelden. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met m.bleijenberg@nmu.nl.