Nederlandse gemeenten of steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren maken in 2016 kans op de verkiezing tot Solar City van het jaar. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de promotiecampagne Solar Days. Een vakjury nomineert in mei drie gemeenten of steden, waarna tijdens de Solar Days campagneweek in juni de winnaar bekend wordt gemaakt.

Afgelopen kalenderjaar ging Utrecht met de titel ‘Solar City 2015’ aan de haal. Het Utrechts beleid voor zonne-energie is consistent en heeft een langdurig vooruitstrevend uitvoeringskader, met als resultaat de realisatie van een omvangrijk aantal grote en kleine zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren.

De ontwikkeling van de Nederlandse zonne-energiemarkt is het afgelopen jaar in een stroomversnelling gegaan en sterk verandert.  Niet enkel is in het afgelopen jaar het aantal geïnstalleerde zonnepanelen enorm gegroeid, maar ook zien we een duidelijke toename van de interesse in zonnewarmtesystemen en in grote zonne-energieparken. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de facilitering en stimulering van deze ontwikkeling.

Het is daarom spannend om te zien welke Nederlandse gemeenten en steden in dit jaar actief op deze ontwikkelingen inspelen en daarin excelleren. De verkiezing ‘Solar City 2016’ is bedoeld als erkenning van deze voortrekkers.

De inzendingen voor Solar City 2016 worden beoordeeld aan de hand van de volgende zeven verschillende criteria:

1.    mate van toepassing: binnen de gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt;
2.    wijze van toepassing: in de gemeente/ stad staan enkele in het oog springende zonne-energie projecten binnen de gebouwde omgeving;
3.    eigen toepassing: in verschillende overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie worden toegepast;
4.    marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven.
5.    inpassing in de stad: in de gemeente/stad zijn voorbeelden te vinden van architectonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen;
6.    laagdrempelige administratie en regelgeving: de gemeente/stad voorziet in goed toegankelijke Informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonne-energie.
7.    actieve stimulering: de gemeente/stad steunt actief of initieert effectieve zonne- energieacties in samenwerking met bewonersgroepen in de gemeente.

De winnaar van de Solar City verkiezing wordt tijdens de Solar Days campagneweek op 2 juni bekendgemaakt. De verkiezing wordt georganiseerd door Stichting Solar Days. Gemeenten en steden die willen deelnemen aan deze titelstrijd kunnen zich inschrijven via de website www.solardays.nl.