Sinds kort staat het rapport met daarin de resultaten van de Provinciale Duurzaamheidsmeter 2010 online. Met daarin de achtergrond, opvallendste resultaten en per provincie een samenvatting van deze eerste provinciale meting.

U kunt het rapport downloaden via www.duurzaamheidsmeter.nl/pdm onder 'Publicaties/Downloads', 'Resultaten 2010'. Hiermee is de campagne voor 2010 afgerond, al blijft het voor provincies nog steeds mogelijk om de vragenlijsten in te vullen en zich te spiegelen aan de anderen.

Twee provincies in beeld

Om een beeld te schetsen van de rol van provincies op het gebied van duurzame ontwikkeling, zijn er onlangs twee korte filmpjes geproduceerd. In deze filmpjes bezoekt presentator Maurice de provincies Groningen en Zeeland. Via de links op de website (onder 'Publicaties/Downloads') kunt u deze nu bekijken.

Verkiezingen

Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Het is dan aan de kiezer om te zorgen dat duurzaamheid hoog op de politieke agenda komt te staan. De Provinciale Duurzaamheidsmeter biedt een bron van inspiratie en informatie om provincies als knooppunten voor duurzame ontwikkelingen op de kaart te zetten.

Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe meter: de Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen. Het principe van deze Duurzaamheidsmeter is eveneens gebaseerd op de thema's People, Planet en Profit. De Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen is tot stand gekomen op initiatief en met financiële ondersteuning van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Helpdesk Duurzaamheidsmeter

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Duurzaamheidsmeter.