Onlangs publiceerde het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) de resultaten van het onderzoek Hitte in de bestaande woning 2.0. Klimaatverbond Nederland is gevraagd om input te leveren in het kader van dit onderzoek. Om dieper in te gaan op de resultaten van dit onderzoek en de kansen die uit het onderzoek naar voren komen organiseerde Klimaatverbond Nederland in samenwerking met de Community of Practice Hitte van Samen Klimaatbestendig onlangs een webinar.

Een aantal mooie resultaten uit het onderzoek die aan bod kwamen tijdens het webinar: een hittelabel, kaarten en een interactieve handreiking met praktische adviezen voor gemeenten en woningcorporaties. Deze tools kunnen gebruikt worden door gemeenten, woningcorporaties en alle andere partijen die met hitte in woningen aan de slag willen. 

De toelichting werd gegeven door onder meer:

  • Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland)
  • Kees Broks (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA)
  • Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam)
  • Edwin van der Strate en Batoul Mesdaghi (beide van TAUW Nederland)

Uitgebreid verslag van het webinar

Via deze link of door te klikken op de visual vind je een uitgebreid verslag van het webinar. Het webinar terugkijken kan onderaan de pagina.

Community of Practice Hitte (CoP Hitte)

Deze bijeenkomst is georganiseerd als onderdeel van de CoP Hitte - een informeel netwerk van decentrale overheden voor het delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en onderzoek over hitteadaptatie. Indien u voor een decentrale overheid werkt en nog geen deelnemer bent van de CoP Hitte, meld u dan aan via madeleen@samenklimaatbestendig.nl. Meer informatie vindt u op onze projectpagina.

Voor vragen naar aanleiding van dit webinar of het verslag, neem contact op ons team Klimaatadaptatie: hitteadaptatie@klimaatverbond.nl.

Samenwerkingspartner Hitte in bestaande woningen - Klimaatverbond Nederland