Na de provincie Friesland heeft nu ook de provincie Drenthe de tweede fase van het Wegbereidersprogramma afgerond. In de eerste fase, in 2021, heeft Klimaatverbond Nederland met de drie noordelijke provincies onderzocht hoe zij door middel van een vorm van CO2-beprijzing konden sturen op hun klimaatambities. In de tweede fase is er binnen de afzonderlijke provincies gewerkt aan een uitvoeringsplan, waarbij collega’s van verschillende afdelingen gezamenlijk aan de opgave werkten. Op 5 juli werd dit proces in Drenthe afgerond.

Dit proces, de Circulaire Infra Marathon, werd afgerond tijdens een bijeenkomst met meer dan 50 collega's uit de noordelijke provincies, Drentse gemeenten en regionale aannemers. Zij waren uitgenodigd om mee te denken over de wijze waarop deze opgave als regionale opgave, in gezamenlijkheid, kan worden opgepakt. Samenwerking op de opgave blijkt zinvol; marktpartijen dagen de overheden uit om in de contracten meer ruimte te bieden voor gezamenlijkheid en innovatie. Ook gedeputeerde Nelleke Vedelaar, met onder andere verkeer en vervoer, wegen en vaarwegen in haar portefeuille, was bij de bijeenkomst aanwezig. Zij sprak haar bestuurlijke steun uit voor het werk dat is gedaan tijdens de Marathon en voor de vervolgstappen die hier uit voort komen. Het team gaat nu hard aan de slag om de plannen verder uit te werken en uit te gaan voeren.

Meer weten over dit project, het proces en de resultaten?
Neem dan contact op met Joost van der Wal, adviseur duurzame infrastructuur bij provincie Drenthe (j.vanderwal@drenthe.nl, +31629680950), of Judith van de Geer, projectleider Wegbereiders bij Klimaatverbond Nederland (judith.van.de.geer@klimaatverbond.nl, +31651367696).