Regeringsleiders zijn vanuit de hele wereld in Parijs bij elkaar gekomen voor de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Deze specifieke klimaattop is extra belangrijk, want er moeten afspraken worden gemaakt die het Verdrag van Kyoto uit 1997 vervangen. Naast onder andere Barack Obama, Vladimir Poetin, Angela Merkel en David Cameron zijn ook Mark Rutte, Lilianne Ploumen en Sharon Dijksma aanwezig op de klimaattop. Het moet een historische bijeenkomst worden, waar de wereldleiders bindende afspraken maken om klimaatverandering tegen te gaan. Het absolute doel van de klimaattop is de opwarming van de aarde beperken tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van voor de industriële revolutie.

Boven die grens zijn de gevolgen van klimaatverandering namelijk niet meer te overzien. De urgentie voor bindende afspraken is hoger dan ooit, we zijn namelijk al halverwege deze tweegradendoelstelling. In 1997 zijn in Kyoto in Japan afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het Kyoto protocol liep eigenlijk in 2012 af, maar is verlengd tot 2020. Het was de bedoeling om in 2009 tijdens de klimaattop in Kopenhagen al een nieuw verdrag te sluiten, maar dat is mislukt omdat de betrokken landen het niet eens werden.

In Parijs moet het er wel echt van komen, en wel om onderstaande zeven redenen:

1. Klimaatverandering is al duidelijk zichtbaar, niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in de westerse landen. Zo is recent bekend geworden dat 2015 wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten wordt.

2. Er doen nu veel meer landen mee aan de onderhandelingen, zeker 150 landen hebben al concrete klimaatplannen ingeleverd. In Kopenhagen waren dit er nog maar 61. Dat betekent ook dat een veel groter deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen onder het verdrag zullen vallen.

3. China en de Verenigde Staten gaan nu ook echt meedoen, zij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

4. Er is nóg meer wetenschappelijk bewijs voor het feit dat mensen klimaatverandering veroorzaken door de uitstoot van broeikasgassen.

5. Dat het aanpakken van klimaatverandering te duur zou zijn, is geen argument meer, nu duidelijk is geworden dat niets doen nog veel slechter voor de economie is.

6. De klimaattop vindt plaats in Parijs. Frankrijk is een sterk politiek land met een grote vinger in de pap op het wereldtoneel, wat de kans vergroot dat er daadwerkelijk een afspraak komt.

7. Na de klimaattop in Kopenhagen zijn de landen door gaan onderhandelen, met als resultaat dat er nu al een (veel kortere) onderhandelingstekst ligt.

Op basis van de plannen die de aanwezige landen hebben ingediend, ziet het er naar uit dat we op een opwarming van 2,7 tot 3 graden Celsius uitkomen. Dat is nog steeds teveel, maar wel een stap in de goede richting. Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Bespaar energie, stap over op echt groene stroom en compenseer je CO2-uitstoot.

Bron: Hier.nu